O jakości owoców przeznaczanych do sprzedaży decyduje oprócz wielu różnych czynników moment zbioru. Najwłaściwszym terminem zbioru jest okres tzw. dojrzałości zbiorczej. Jest to stan fizjologiczny, w którym owoce są odpowiednio wykształcone i wyrośnięte, łatwo można je oderwać od pędu i charakteryzują się najmniejszą intensywnością procesu oddychania. Taki stan trwa zazwyczaj kilka dni - owoce, które zostaną zebrane w tym czasie, nawet przez długi okres przechowywania pozostaną smaczne i będą ładnie wyglądać. Owoce, które osiągnęły dojrzałość zbiorczą nadają się do zbioru. Opóźnienie zbioru spowoduje między innymi skrócenie okresu przechowywania. Najprostszą i najbardziej uniwersalną metodą określania stopnia dojrzałości owoców jest test skrobiowy

Indeks skrobiowy, bo i tak jest określany może być z powodzeniem wykorzystywany przez sadowników do wyznaczania terminu zbioru jabłek. 

W celu przeprowadzenia testu skrobiowego trzeba sporządzić roztwór jodku potasu i krystalicznego jodu (płyn Lugola). Jabłko należy przekroić w połowie, w poprzek. Następnie zanurzyć odciętą powierzchnię w przygotowanym roztworze lub nanieść pędzelkiem na powierzchnię roztwór jodyny. Roztwór jodu w jodku potasu zabarwia skrobię zawartą w owocach na granatowo. Poziom zabarwienia ocenia się punktowo, porównując go z wzorcowymi tablicami barwnymi. Tablice opracowane są w skali 10 punktowej, gdzie 1 oznacza brak rozkładu skrobi – cała powierzchnia barwi się na granatowo co oznacza, że owoce są niedojrzałe. Natomiast, kiedy miąższ w ogóle się nie zabarwia, wówczas jest całkowity rozkład skrobi i wynik testu wynosi 10 - owoce są przejrzałe. 

Na podstawie powstałego barwnego rysunku jodyny ze skrobią sadownik ocenia czy owoce można zbierać. Ocena, który poziom punktacji jest odpowiedni zależy od tego, kiedy owoce będą sprzedawane. Ogólnie uważa się, że jabłka przy punktach od 4-6, gdy połowa powierzchni barwi się, uważane są za dojrzałe. Jabłka przeznaczone do przechowywania w chłodni z kontrolowaną atmosferą, powinny być zbierane wcześniej, przy niższej punktacji testu skrobiowego. Natomiast przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży lub do przetwórstwa mogą być zrywane później – zabarwienie miąższu w 30%.

Owoce do testu należy zebrać z reprezentatywnych drzew dla danej odmiany.

Nie mogą być to ostatnie drzewa w rzędzie ani też drzewa ze skrajnych rzędów. Dobrze jest oznakować drzewa, aby przy kolejnych próbach owoce pochodziły z tych samych drzew. Test przeprowadza się  na próbie 10 -20 owoców, zrywając je z peryferyjnych i różnych stron drzewa z wysokości ok. 1,5 m nad ziemią. Sprawdzanie rozpoczynamy około 2 tygodnie przed planowanym zbiorem.

 

Źródło: SynthosAgro