Stosowanie herbicydów w sadach w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew

Zalecenia ekspertów odnośnie stosowania glifosatu

 

Rośnie popularność zimowych zabiegów herbicydami. Jak wyjaśniają eksperci, stosowanie glifosatu zimą (przy odpowiednich warunkach) ułatwi pozbycie się trudno usuwalnych chwastów trwałych. Ponadto, wiosną będziemy mieć więcej czasu na wykonanie innych, niezbędnych zabiegów, bo "herbicydy" będzie można przesunąć na późniejszy termin. Szczegóły wyjaśnia ekspert śor Synthos AGRO, Pani Małgorzata Dulska.

Herbicydy, mimo iż stopniowo tracą znaczenie na rzecz metod alternatywnych, jeszcze długo będą odgrywały ważną rolę w zwalczaniu chwastów w sadach, między innymi z powodu stosunkowo niskiej ceny, łatwości aplikacji i wysokiej skuteczności. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności zabiegów, należy właściwie dobierać herbicydy i ich dawki, tak by były najskuteczniejsze w odniesieniu do rzeczywistego stanu zachwaszczenia.

W celu selektywnego zwalczania chwastów dwuliściennych w sadach, zaleca się stosować środki zawierające MCPA i fluroksypyr. Najskuteczniejsze są zabiegi wykonywane przy ich użyciu w drugiej połowie lata i na początku jesieni. Wiosenne zabiegi wykonuje się jedynie na chwasty pozbawione kwiatów. Lista herbicydów a właściwie substancji aktywnych przeznaczonych do niszczenia chwastów w sadach jest krótka. Mówimy tu między innymi o takich substancjach jak pendimetalina, pyraflufen, diflufenikan, 2,4 D, MCPA, fluroksypyr, fluazyfop.

Jednak od lat podstawowym herbicydem stosowanym w sadach pozostaje glifosat. Może być stosowany w mieszaninie z MCPA, co poprawia skuteczność niszczenia głęboko korzeniących się chwastów wieloletnich, takich jak: skrzyp polny, mniszek pospolity, powój polny, wierzbownica gruczołowata oraz innych chwastów jedno- i dwuliściennych.

 

Eksperci zalecają wzbogacony rytm zwalczania chwastów

Jak powszechnie wiadomo chwasty w sadach powinno się zwalczać od wiosny do jesieni, gdy są w fazach rozwojowych – najbardziej wrażliwych na działanie herbicydu. Należy przy tym pamiętać, aby nie dopuścić do ich zakwitania i dojrzewania nasion chwastów.

Tymczasem od kilku lat eksperci polecają producentom późnojesienne stosowanie herbicydów w sadach, zwłaszcza glifosatu. Oprysk glifosatem można także wykonać w grudniu, a nawet w styczniu, gdy jesienne wiatry rozproszą już większość liści spod drzew.

W jakich warunkach pogodowych stosować glifosat? By zabieg był skuteczny temperatura powietrza powinna wynosić powyżej 00C, aby ciecz robocza nie zamarzała. Przymrozki występujące kilka godzin po zabiegu nie obniżają skuteczności herbicydu. Opryskiwania nie należy wykonywać podczas deszczu, mżawki, ani na rośliny pokryte szronem lub obfitą rosą. Glifosat jest bardzo szybko pobierany przez chwasty i niska temperatura go nie osłabia, a jedynie spowalnia jego działanie.

Takie zwalczanie chwastów staje się coraz bardziej powszechne ze względu na jego skuteczność, ograniczone możliwości chemicznego zwalczania chwastów w okresie wegetacji roślin uprawnych oraz coraz bardziej łagodne zimy, podczas których rozwija się zbędna roślinność. Stosowanie herbicydów w okresie późnojesiennym czy wręcz zimowym nie ma na celu  doraźnego i szybkiego usunięcia chwastów przed zimą. Jest to działanie, które prowadzi do powolnego zamierania chwastów i tym samym eliminuje zagrożenie ze strony chwastów z początkiem następnego sezonu wegetacyjnego.

 

My się zimy nie boimy

Herbicyd zaaplikowany o tej porze, kiedy wegetacja chwastów niemal ustała, działa bardzo powoli, przenikając do wszystkich części nadziemnych i podziemnych zanim rośliny zaczną zamierać. Chwasty żółkną od 2 do 3 tygodni później niż przy zabiegach wiosennych i nie zamierają przed zimą, lecz dopiero w marcu, gdy temperatury powietrza i gruntu wzrosną. Chwasty w tym okresie pełnią   funkcję okrywową, chronią glebę przed erozją, zatrzymują śnieg, który jest źródłem wody w sadzie, a sama okrywa śnieżna ogranicza przemarzanie korzeni roślin niewytrzymałych na mróz.  Siewki chwastów w tych sadach, gdzie wykonano taki oprysk, pojawiają się dużo później niż tam, gdzie takiego zabiegu nie przeprowadzono. Tak więc pierwszy wiosenny zabieg herbicydami można wykonać w drugiej połowie maja lub pierwszych dniach czerwca, a nie na przełomie marca i kwietnia.

 

Jakie korzyści daje sadownikom stosowanie glifosatu w okresie zimowego spoczynku drzew?

Najważniejszym benefitem jest ułatwiona agrotechnika w okresie wiosennym. Odsunięcie w czasie dodatkowego oprysku herbicydami zdecydowanie ułatwi terminowe wykonanie wszystkich prac agrotechnicznych w okresie wiosennym.

Zdaniem ekspertów skuteczność zwalczania przez glifosat zielonych chwastów wieloletnich takich jak mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata, perz właściwy, ale też zimotrwałych, ekspansywnych jednorocznych, takich jak np. wiechlina roczna, starzec zwyczajny, gwiazdnica pospolita, bodziszek czy tasznik, jest lepsza po zabiegu wykonywanym późną jesienią, niż po aplikacji wiosną lub latem.

Zabieg herbicydowy przy użyciu glifosatu – przeprowadzony w okresie spoczynku drzew, gdy na drzewach nie ma już liści – jest bezpieczny i opryskiwanie można wykonać bez osłon na opryskiwaczu.

Jednym z herbicydów zawierających w swym składzie glifosat jest ORKAN 350 SL. Glifosat w ilości 260 g/l występuje w tym produkcie w mieszaninie z MCPA w ilości 90 g/l środka. Zalecana dawka środka: 5,0-8,0 l/h.

Odpowiedzialny producent herbicydów, jakim jest Synthos AGRO, ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Sadownicy polują