Przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni

zawizki-20-majaZasady przerzedzania ręcznego:
a. im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b. przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
c. odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12 cm, a owocami odmian gruboowocowych - 15 do 20 cm.
d. ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie ałkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie + 20 %, czyli, jeśli drzewa np. Jonagolda w rzędzie rosną w  odległości 1 mb od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 mb pomiędzy drzewami np. Gali,  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.
e. wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać, by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy!

Sandomierz; dnia 24.06.2013 roku

Opracowanie: Adam Fura

Źródło: Wskazówki Spotkanie GDC z od 26 czerwca 17 lipca 2013 roku – wzrost zawiązków cz. II - po opadzie czerwcowym.

Powiązane artykuły

Murawa z samosiewu czy zasiew celowy?

W chwasty wrzątkiem