Cięcie czereśni a owocowanie

sad-czeresniowyKilka lat temu przeprowadzono doświadczenie na 9-letnich czereśniach odmiany Kordia, uszlachetnionych na podkładce Colt, posadzonych w rozstawie 6x4 m. Drzewa były prowadzone wrzecionowo, a następnie zastosowano metody:
- drzewa dalej prowadzono w ten sam sposób;
- cięto według metody Zahna, czyli gałęzie starsze niż 5-letnie oraz wycinano grubsze niż średnica przewodnika pod rozwidleniem w odległości 25-40 cm od rozwidlenia;
- cięto pędy jednoroczne – przycinanie wszystkich pędów jednorocznych z pozostawieniem ok. 10 pąków;
- kontrola, drzewa niecięte.
Cięcie wykonywano wiosną.

Najlepsze wyniki uzyskano z drzew prowadzonych metodą Zahna, ale plon był jednak nieco niższy niż z kontroli. Doświadczenie pozwoliło też wyciągnąć wniosek w przypadku przycinania jednorocznych pędów na 10 pąków. Taka forma cięcia okazała się to bardzo niekorzystna – plon był 3-krotnie niższy niż z kontroli, a masa owoców nie zwiększała się.

Podsumowując, najkorzystniejsza jest korona wrzecionowa prowadzona z użyciem metody Zahna. Zdecydowanie należy unikać przycinania pędów jednorocznych w sadach z odmianą Kordia.

Źródło: Gronkiewicz A., „Wpływ systemu cięcia drzew na plon i jakość owoców czereśni odmiany Kordia”, UR Kraków, Nauka Praktyce, 2010

Powiązane artykuły

Murawa z samosiewu czy zasiew celowy?

W chwasty wrzątkiem