chlodzenieDążąc do jak najlepszych możliwości przechowalniczych naszych jabłek, powinniśmy zwrócić uwagę na sam sposób ustawienia skrzyń w przechowalni. Kluczową rolę odgrywa tu cyrkulacja – powietrze krąży najszybciej tam, gdzie nie napotyka oporu.

Jedną z kwestii najbardziej istotnych jest konieczność schodzenia komór jeszcze przed wstawieniem owoców. Należy pamiętać, że skrzynek, skrzyniopalet wypełnionych owocami nie należy wstawiać do pomieszczeń chłodzących prosto z pola. Załadunek najlepiej przeprowadzić rano tak, aby owoce przez noc zdążyły schłodzić się powietrzem atmosferycznym.

Aby utrzymać temperaturę oraz właściwy skład gazowy w samych komorach, musimy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza, którą bardzo często psuje niewłaściwe ustawienie opakowań owoców. Powietrze krąży najszybciej tam, gdzie opór jest najmniejszy, a wielu z nas ma tendencję do zbyt ciasnego wypełniania pomieszczeń. W przypadku, kiedy odległości między rzędami skrzyń, a ścianami oraz między skrzyniami, a stropem nie będą równe, powietrze wybierze najszerszy kanał. Jeszcze gorzej będzie, jeśli pewne powierzchnie będą zablokowane – wtedy powstaną tam miejsca z wyższą temperaturą. Optymalnie, różnica temperatur mierzona w różnych miejscach, nie powinna przekraczać 0, 5 °C.

Powinniśmy dążyć do następujących wartości: w przypadku skrzynek – odległości między rzędami powinny mieć od 5 do 10 cm, w przypadku skrzyń – 10 cm, czasem 15. Przerwa między nimi, a ścianami bocznymi – od 10 do 15 cm. Warto zwrócić także uwagę na odległość od ścian pod chłodnicą (oraz od ściany przeciwległej do chłodnicy) – powinna wynosić, co najmniej 50 cm. Rzędy muszą być ustawiane zgodnie z kierunkiem obiegu powietrza w pomieszczeniu.

Należy unikać niepełnego załadowania komory. Jeśli nie mamy dostatecznej ilości skrzyń, lepiej jest zwiększyć odległości między nimi, niż pozostawić puste miejsce. Komory gazoszczelne należy wypełniać całkowicie.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia