Ważne po zbiorze truskawek

Po zbiorze owoców truskawek trzeba zdecydować, czy pozostanie ona na jeszcze jeden sezon, czy będzie zlikwidowana. Jeśli plantacja ma pozostać na kolejny sezon czy sezony, po zbiorze owoców trzeba pamiętać o terminowym wykonaniu ważnych prac agrotechnicznych. Niestety obserwuje się często, że po zbiorze owoców niektórzy producenci zapominają o plantacji i przypominają sobie o niej dopiero na wiosnę, uważając że to właśnie zabiegi wiosenne decydują o plonach. Truskawki zarastają wówczas chwastami, nie są nawożone, często uszkodzone przez szkodniki. To wszystko hamuje ważne procesy fizjologiczne, zachodzące w roślinach truskawek latem i jesienią.
       
Procesy istotne dla plonowania truskawek w roku następnym to krzewienie się, czyli rozstanie w wyniku wyrastania nowych pędów oraz zawiązywanie się nowych pąków kwiatowych na wierzchołkach pędów. Oba te procesy są ze sobą powiązane – pierwszy z nich zachodzi w lipcu-sierpniu, drugi – w sierpniu, wrześniu i później. O dobrym plonowaniu w roku następnym decyduje więc duża liczba zawiązanych pąków, a to zależy od liczby wierzchołków pędów, na których powstają kwiaty. Jeżeli zaniedba się plantację jesienią, to w efekcie będą niższe plony w następnym roku nawet wówczas, gdyby wiosenne prace pielęgnacyjne były prowadzone bez zarzutu.
       
Do zabiegów agrotechnicznych, które powinny być wykonywane przez producentów po zbiorze owoców należą: nawożenie, usuwanie rozłogów i chwastów oraz ochrona przed chorobami i szkodnikami. Również koszenie liści może być wykonywane po zbiorach, ale zabieg ten nie zawsze jest konieczny i nie powinien być wykonywany rutynowo każdego roku (co ma miejsce w praktyce).
 

Autorka: Barbara Błaszczyńska, KPODR

Powiązane artykuły

Murawa z samosiewu czy zasiew celowy?

W chwasty wrzątkiem