Niszczenie rozłogów na plantacji truskawek

Innym zabiegiem na plantacji towarowej, który powinien być wykonywany co najmniej dwukrotnie w sezonie, jest niszczenie rozłogów. Są one bowiem bardzo niepożądane, gdyż konkurują z roślinami matecznymi o wodę, składniki pokarmowe i światło, podobnie jak chwasty. Rozłogi pogarszają też warunki fitosanitarne, w konsekwencji może to być powodem słabszego plonowania truskawek. Pierwsze rozłogi truskawka wytwarza już w czasie kwitnienia, ale najintensywniej – w czerwcu i lipcu. Pierwszy raz należy niszczyć rozłogi po zakończonych zbiorach owoców (na początku lipca lub w połowie tego miesiąca), a drugi – na początku września. Rozłogi można niszczyć zarówno mechanicznie, jak i chemicznie. Ręczne niszczenie rozłogów jest pracą ciężką i mało wydajną. Do mechanicznego niszczenia rozłogów nadaje się glebogryzarka po przestawieniu noży w taki sposób, aby pracowały one tylko w międzyrzędziach, płytko – tak, by nie uszkadzały korzeni truskawek oraz nie powodowały nadmiernego przesuszenia gleby. Do chemicznego niszczenie rozłogów można zastosować preparat Basta 150 SL (ewentualnie z siarczanem amonu), stosując 300-400 l cieczy użytkowej na 1 ha. Zabiegi należy wykonywać wyłącznie podczas bezwietrznej pogody oraz sprzętem wyposażonym w specjalne osłony chroniące roślinę uprawną przed kontaktem z preparatem.

Ważne nawadnianie

Truskawka należy do najpłycej korzeniących się roślin sadowniczych, woda jest więc jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, decydujących o wysokości i jakości plonu roślin tego gatunku. Rośliny truskawki wymagają wody dostępnej w glebie w czasie całego okresu wegetacji, ale wyraźnie wyższe zapotrzebowanie na wodę wykazują zarówno w okresie wzrostu zawiązków i dojrzewania owoców, jak i w okresie zawiązywania pąków na następny rok. Nawadnianie w tych okresach jest bardzo ważnym i koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym, jeśli jest taka możliwość i są braki opadów.

Opracowała Barbara Błaszczyńska, KPODR

Powiązane artykuły

Murawa z samosiewu czy zasiew celowy?

W chwasty wrzątkiem