Biologia i szkodliwość
Patogen ten najczęściej poraża jabłonie. Wówczas na konarach i pniach pojawiają się nekrotyczne plamy, w obrębie których tkanka zapada się, a na obumarłej korze pojawiają się ciemne wypukłości skupienia zarodników – acerwulusy. Grzyb ten rozwija się w wierzchnich warstwach miękiszu korowego, co sprzyja powstawaniu nieregularnych, rozległych i płytkich nekroz. Do zamierania konarów dochodzi, gdy choroba wyniszczy miękisz korowy na całym ich obwodzie. Zimuje grzybnia w porażonych pędach. Wiosną na porażonych pędach pojawiają się skupienia acerwulusów z konidiami, które dokonują infekcji pierwotnych. Wrotami dla tego patogena są rany po cięciu, gradobiciu oraz uszkodzenia przez owady.

Zwalczanie
W celu ograniczenia występowania raka powierzchniowego kory drzew ziarnkowych, należy wycinać porażone gałęzie oraz usuwać i niszczyć obumarłe drzewa z sadu. Obecnie do zwalczania tego patogena zarejestrowany jest preparat Topsin M 500 SC. Przed jego zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection