ZALECENIA SADOWNICZE UPL z dnia: 30.05.2023

Do końca tego tygodnia ma utrzymywać się dosyć ciepła (temperatura w dzień > 21°C i w nocy ok. 10°C) i słoneczna pogoda (tylko jednodniowe nieznaczne ochłodzenie w weekend), a więc mamy idealne warunki i czas (wielkość zawiązków) do wykonania przerzedzania chemicznego na jabłoni. I dlatego w najbliższych dniach zaleca się użyć regulatora wzrostu:

MaxCel w dawkach w zależności od odmiany i stopnia zawiązania:

- (2,5-3,0 l/ha): ‘JONAGOLD’ i sporty, ‘SAMPION’ i sporty, ‘LIGOL’ i sporty czy ‘GOLDEN DELICIOUS’ i inne, dawka nieprzerzedzająca, na zakładanie i jakość pąków kwiatowych na rok kolejny - przy słabym i bardzo słabym zawiązaniu,

- (5,5-6,5 l/ha): ‘IDARED’ i sporty, ‘CORTLAND’, ‘GLOSTER’, ‘EMPIRE’, ‘DELIKATES’, ‘PAULARED’ oraz ‘JONAGOLD’ i sporty i ‘LIGOL’ - przy normalnym zawiązaniu,

- (7,0-7,5 l/ha): ‘GOLDEN DELICIOUS’, ‘RED DELICIOUS’ i sporty, ‘PINOVA’ - przy normalnym zawiązaniu,

- (6,5-7,0 l/ha) + regulator wzrostu zawierający kwas 1-naftylooctowy (NAA) w dawce 0,08-0,1 l/ha (100g NAA w 1 l): ‘GOLDEN DELICIOUS’, ‘RED DELICIOUS’ i sporty, ‘PINOVA’ - przy dość silnym zawiązaniu,

- (8,0-9,5 l/ha): ‘RED DELICIOUS’ i sporty, ‘SAMPION’ i sporty, ‘LOBO’, ‘ELISE’, ‘ELSTAR’ - przy bardzo silnym zawiązaniu.

Dostosować przerzedzanie w zależności od ilości zawiązków w rozecie:

- 1-2 szt. – ZBYTECZNE,

- 2-4 szt. – NORMALNE,

- 4-6 szt. – OBOWIĄZKOWE.

UWAGI:

- zalecana ilość wody: min.700-750 l/ha oraz zakwaszanie wody tylko w przypadku pH od 8 i więcej,

- minimalna temp, aplikacji 18°C (aplikacja na dzień) i 1-2 dni po zabiegu średnia temp. w dzień 21-22°C,

- zachować odstęp minimum 2-3 dni od GA (np. Regulex 10 SG) czy GA+BA (np. Promalin) oraz 1-2 dni od proheksadionu wapnia,

- stosować wyłącznie solo, bez dodatku żadnych zwilżaczy !!!

Jabłoń / Grusza

W celu ograniczania ordzawień na skórce po wiosennych przymrozkach (odmiany szczególnie podatne na ordzawianie się), kontynuujemy dalej program giberelinowy przy użyciu:

- Promalin (0,25-0,3 l/ha) – ‘GOLDEN DELICIOUS’, ‘PINOVA’, ‘GALA’ i sporty, ‘SAMPION’ i sporty, ‘PAULARED’ oraz grusze

- Regulex 10 SG (0,02-0,025 kg/ha) - ‘JONAGOLD’ i sporty, ‘LIGOL’ i sporty, ‘IDARED’ i sporty, ‘CORTLAND’.

UWAGI:

- uwzględnić wcześniejsze zabiegi regulatorami wzrostu po przymrozkach (sezonowa dawka Promalin – 1,0-1,25 l/ha, a Regulex 10 SG – 0,1 kg/ha – bardzo ważne na ‘JONAGOLD’ i sporty, ‘LIGOL’ i sporty, ryzyko przemienności owocowania),

- zalecana ilość wody: 500 l/ha i zakwaszanie wody tylko w przypadku pH od 8 i więcej oraz minimalna temperatura aplikacji 15-16°C (aplikacja na dzień),

- zachować odstęp minimum 1-2 dni od proheksadionu wapnia i 2-3 dni od benzyloadeniny (np. MaxCel),

- można tworzyć tank-mix z: biostymulatorami (np. BM START), fungicydami (np. Captan 80 WDG / Malvin 80 WDG, Plantivax / Vaxiplant SL / Laminone, dolistnymi nawozami stosowanymi w tym okresie (z wyłaczenien nawozów borowych i wapniowych !!!).

Tomasz Sikora, Doradca Sadowniczy - Drzewa Owocowe - ProNutiva/ UPL Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

 

Powiązane artykuły

Parch zaatakuje zaraz po świętach

Związek między jakością a ceną

Sad, w którym można się zakochać

X