Truskawka

NAWOŻENIE POSYPOWE PODSTAWOWE
W roku sadzenia plantacji i latach następnych powinno się wnosić azot w czystym składniku w ilości od 30-60 kg/ha. Pierwsza dawka (startowa) stanowi około 40% dawki rocznej około 2 tygodnie po ruszeniu wegetacji w przypadku sadzenia roślin jesienią. Truskawka jest rośliną o krótkim okresie wegetacji dlatego na plantacji należy stosować nawozy azotowe o szybkim tempie działania (saletra amonowa, potasowa czy saletra wapniowa). Przy niskiej zasobności w fosfor konieczne jest podanie 100 kg/ha tego składnika w przeliczeniu na formę P2O5 (np. 250 kg Super fos dar 40) przed ruszeniem wegetacji, tak aby składnik ten znalazł się w bezpośredniej bliskości systemu korzeniowego. Truskawka jest rośliną lubiącą potas i magnez. Przy niskiej zawartości w glebie dawka potasu to 80 do 120 kg/ha K2O a magnezu 120 kg/ha MgO. Należy pamiętać, że wszystkie nawozy stosowane na plantacji muszą być w formie bezchlorkowej np. Blue Complex w dawce 150-200 kg/ha.

NAWOŻENIE DOLISTNE
W celu lepszego przyjęcia się młodych sadzonek truskawek i lepszego wzrostu systemu korzeniowego polecamy moczenie ich w 0,5% roztworze Kelpaku przed sadzeniem. Na plantacjach już rosnących po ruszeniu wegetacji warto zastosować oprysk dolistny Dynamic Cresco w dawce od 0,8-1,2 l/ha. W przypadku gdy już na istniejącej plantacji warunki atmosferyczne utrudniają pobieranie składników pokarmowych z gleby wskazane jest zastosowanie nawozów dolistnych np. Cropvit P, K lub Cropvit Power.

ZWALCZANIE CHWASTÓW
Przed ruszeniem wegetacji zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego wzrost chwastów. Polecamy wykonanie zabiegu produktem Baristo 500 SC (napropamid) w dawce 1,8-3,6 l/ha. Zabieg należy wykonać przed wschodami chwastów najlepiej na wilgotną glebę. Dawkę uzależnić od wieku plantacji.

 

Malina
NAWOŻENIE POSYPOWE PODSTAWOWE
W sezonie na plantacji maliny owocującej na dwu letnich pędach (potocznie letnich) należy wysiać ok 70 kg N/ha. Maliny owocujące na pędach jednorocznych (jesienne) potrzebują zdecydowanie wyższych dawek azotu na hektar, zazwyczaj jest to blisko o 50% wyższa dawka w stosunku do malin letnich. Nawozy azotowe zalecamy wysiewać w 2 – 3 dawkach dzielonych, pozwoli to zminimalizować straty powodowane wypłukiwaniem azotu do głębszych warstw gleby, poza zasięg korzeni. Wiosną należy zadbać o rozwój systemu korzeniowego i usprawnienie działania wiązek przewodzących tutaj bardzo ważne są kolejno fosfor i potas. Dla malin owocujących na pędach dwuletnich dawka potasu w sezonie to ok. 50 kg/ha , natomiast dla odmian owocujących na pędach jednorocznych ok. 100 kg/ha. Maliny wykazują relatywnie niskie zapotrzebowanie na ten składnik. Średnie roczne zapotrzebowanie roślin na fosfor wacha się miedzy 6 – 8kg/ha, tak więc przy prawidłowym przygotowaniu stanowiska przed założeniem plantacji oraz odpowiednim ph gleby w trakcie uprawy istnieje minimalne ryzyko pojawienia się niedoborów tego pierwiastka. Natomiast w sytuacji gdy w sezonie pojawią się charakterystyczne fioletowe przebarwienia liści świadczące o niedoborach fosforu, składnik ten najlepiej jest uzupełnić poprzez dokarmianie drogą pozakorzeniową i tutaj polecamy nawóz Cropvit P lub PK.

ZWALCZANIE CHWASTÓW
Wczesną wiosną na starszych plantacjach w stanie spoczynku roślin zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego wzrost chwastów.Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie produktu zawierającego pendimetaline np. Stomp Aqua 455 SC w dawce 3l/ha lub produkty zawierające napropamid.

 

Borówka

NAWOŻENIE POSYPOWE PODSTAWOWE
Podstawą nawożenia plantacji borówki jest badanie gleby i obserwacja zachowania roślin. Analiza gleby jest niezbędnym narzędziem do nawożenia, a uzupełnieniem nawożenia ocena wizualna roślin. W przypadku braku potasu w glebie Siarczan potasu granulowany 150 kg/ha w rzędy roślin. W sytuacji nawożenia samym azotem zastosować siarczan amonu w ilości od 80 kg do 150 kg/ha. W momencie braku w glebie potasu, fosforu i azotu zastosować Blue Complex w dawce od 50 do 300 kg/ha dawka uzależniona od wieku roślin, ilości trocin nasypanych pod rośliny oraz spodziewanego plonu.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia