Jabłoń

PARCH JABŁONI (Venturia ineaqualis)
Zapowiadane opady na okres świąt 21– 22.04 mogą doprowadzić do pierwszych znaczących wysiewów zarodników parcha jabłoni. Biorąc pod uwagę, że jest to okres świąteczny zalecamy wykonanie zabiegu prewencyjnego do soboty 20.04. Z uwagi na intensywny przyrost tkanek i mnóstwo zagłębień w których może gromadzić się woda, polecanym przez nas rozwiązaniem w obecnym czasie są produkty zawierające ditianon np. nowość na rynku produkt w formie zawiesino emulsji - Astron 350 SE w dawce 0,9 – 1,4 l/ha lub Delan 700 WG w dawce 0,5-0,7 kg/ha. Przed kwitnieniem polecany jest również produkt wzbogacony o kwas fosforynowy Delan Pro w dawce 2,5 l/ha. W sytuacji gdy nie wykonamy zabiegu zapobiegawczego przed spodziewanymi opadami, a dojdzie do infekcji istnieje możliwość wykonania zabiegu interwencyjnego przy użyciu preparatu Astron 350 SE w dawce 0,85 l/ha w mieszaninie z produktem Batalion 450 SC 0,65 l/ha.

MĄCZNIAK JABŁONI (Podosphaera leucotricha)
W sadach zwłaszcza odmian podatnych na mączniaka już w tej chwili można zaobserwować pierwsze objawy choroby. Mączyste naloty rozwijają się na młodych tkankach pąków porażonych w ubiegłym sezonie. Do ograniczania zagrożenia ze strony mączniaka jabłoni do końca okresu zielonego pąka zalecamy zastosowanie preparatów zawierających siarkę w dawce 4-6 kg/ha (Można mieszać z produktami zawierającymi ditianon np. Astron / Delan). W tym celu możemy również wykorzystać produkty nawozowe zawierające siarkę np. Pennthiol / Opti Siarka 80 WG w dawce 4-6 kg/ha. W późniejszym okresie od różowego pąka polecamy wykonanie zabiegu produktem Kendo 50 EW / Merces 50 EW w dawce 0,4 l/ha.

MSZYCE
W sadach pojawiają się pierwsze kolonie mszyc. Dlatego wskazane jest wykonanie zabiegu ograniczającego liczebność kolonii. Do tego celu polecamy produkty m.in. Apis 200 SE w dawce 0,125 l/ha lub Mospilan 200 SP w dawce 0,125 kg/ha, długotrwałe działanie wykazuje również produkt zawierający flonikamid np. Teppeki 50 WG w dawce 0,14 kg/ha.

ZWÓJKI LIŚCIOWE
Zapowiadane ocieplenie na kolejne dni może spowodować presję ze strony szkodników w tym gąsienic zwójek uszkadzających liście i pąki kwiatowe. Dlatego konieczne jest podjęcie lustracji. Po stwierdzeniu przekroczenia progu szkodliwości (10 gąsienic / 200 rozet), wskazane będzie wykonanie zabiegu ograniczającego ich liczebność. Przed kwitnieniem dobrym rozwiązaniem będzie Reldan 225 EC (chloropiryfos metylowy) w dawce 2,7 l/ha. Produkt ten będzie wykazywał pozytywne działanie w ograniczeniu także mszyc, niestety jest nie selektywny (Uczulamy aby nie stosować produktu w okresie kwitnienia zarówno upraw jak i chwastów oraz w okresie oblotu owadów zapylających). Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest środek Runner 240 SC w dawce 0,4 l/ha.

 

Grusza

MIODÓWKI
Na chwilę obecną w sadach gdzie występują młode stadia miodówek gruszowych należy wykonać zabieg przy użyciu środków opartych o acetamipryd np. Mospilan 20 SP w dawce 0,2 kg/ha zawsze w mieszaninie ze zwilżaczem np. Asystent +  Ochrona chemiczna, w dalszej części sezonu wegetacyjnego Sivanto Prime (200g flupyradifuronu): nowa substancja aktywna, opryskiwać raz w sezonie, co drugi rok na tej samej plantacji. Zabieg należy wykonać od początku rozwoju liści do pełni kwitnienia (BBCH 10-65). Preparat najskuteczniej zwalcza młode stadia rozwojowe miodówek w dawce 0,9l/ha. Abamax 018 EC/Acaramik 018 EC (1,8% abamektyny): bardzo dobrze zwalcza miodówkę we wszystkich fazach rozwoju larwalnego. Preparat jest wrażliwy na światło i powinien być stosowany po zmroku. Oprysk należy zawsze przeprowadzać z udziałem zwilżacza np. Asystent+. Stosować po wylęgu nowych osobników i gdy pojawiła się pierwsza rosa miodowa w dawce 0,75 l/ha. Movento 100 SC 2,25 l/ha (0,75 l na 1 metr wysokości korony). Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.

NAWOŻENIE DOLISTNE / BIOSTYMULACJA
Ostatnie dni doprowadziły do spadków temperatur poniżej 0°C. Spowodowało to uszkodzenie kwiatów (głównie królewskich) ale również tych jeszcze nie dostatecznie rozwiniętych. W takiej sytuacji bardzo ważne jest aby odżywić uprawy w celu regeneracji. W tym celu warto sięgnąć po produkty aminokwasowe np. Naturamin – WSP w dawce 100 gram na każde 100 litrów cieczy użytkowej (średnio 0,5 kg/ha). Zastosowanie takiej dawki Naturaminu-WSP pozwoli roślinom lepiej regenerować po przymrozkach ze względu na wysoką zawartość dwóch kluczowych aminokwasów Seryny i Proliny. W fazie intensywnego wzrostu liści i rozwoju kwiatostanów rośliny wykazują zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Tuż przed kwitnieniem warto dostarczyć roślinom bor i cynk. Składniki te odpowiadają m.in. za prawidłowe zapylenie i zapłodnienie kwiatów. Uzupełnieniem ich potrzeb może być nawożenie w formie dolistnej produktem FruitAkadamia na zielony pąk w dawce 7 kg/ha. W celu uzupełniania niedoborów w roślinie azotu, magnezu, potasu oraz mikroelementów można również wykorzystać nawóz dolistny Nano Active Forte w dawce 4 kg/ha. Alternatywnym rozwiązaniem jest również zastosowanie płynnych nawozów dolistnych zawierającego bor, cynk i molibden CropVit BMo w dawce 1 l/ha + CropVit Zn 2 l/ha.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin