KOMUNIKAT SADOWNICZY FA (SKS) NR 5 25.04.2019 roku

Jabłoń, Grusza

PARCH JABŁONI I GRUSZY
W najbliższych dniach tj. od 26.04 zapowiadane są opady deszczu. W niektórych rejonach mogą mieć one postać intensywnych opadów burzowych. Przed opadami zalecamy wykonanie zabiegu zapobiegawczego. Jednym z lepszych rozwiązań na ten moment są produkty Delan 700 WG (0,5 kg/ha) lub Astron 350 SE (1,0 l/ha). Środki zawierające ditianon doskonale pokrywają tkankę roślinną i zabezpieczają ją na długi czas. Dla wydłużenia działania w niższych temperaturach i zabezpieczenia tkanek również od wewnątrz można zastosować łącznie produkt Astron 350 SE w dawce 0,85 l/ha w mieszaninie z produktem Batalion 450 SC 0,65 l/ha.

MĄCZNIAK JABŁONI
W coraz większej ilości sadów widać młode liście, które zostały porażone w tym sezonie przez mączniaka jabłoni. Zgodnie z poprzednimi Komunikatami Sadowniczymi FA (SKS) lzalecamy wykonanie zabiegu Kendo 50 EW w dawce 0,4 l/ha lub Fontelis 200 SC w dawce 0,5 l/ha. Fontelis 200 SC zawiera substancję aktywną pentiopirad, która prócz dobrego odziaływania na mączniaka jabłoni wykazuje działanie przeciwko parchowi jabłoni zarówno zapobiegawcze jak i interwencyjne.

ZWÓJKI LIŚCIOWE I MSZYCE
W sadach w których podczas lustracji stwierdzono przekroczony próg zagrożenia ze strony zwójek i mszycy jabłoniowej należy wykonać zabieg Runner 240 SC w dawce 0,4 l/ha (zwójki) oraz środkami zawierającymi acetamipryd np. Mospilan 20 SP w dawce 0,125 kg/ha lub Apis 200 SE 0,125 l/ha (mszyca jabłoniowa). W przypadku licznego występowania na plantacji mszycy jabłoniowo-babkowej konieczne będzie wykonanie zabiegu produktem Teppeki 50 WG w dawce 0,14 kg/ha. W sadzach jest już bardzo dużo owadów pożytecznych m.in. pszczół dlatego należy stosować środki o selektywnym działaniu najlepiej późnym wieczorem po oblocie owadów zapylających. 

PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC
W części sadów widoczne są już formy ruchome przędziorka owocowca na liściach, w przypadku przekroczenia progu zagrożenia (3 formy ruchome w próbie 200 liści, po jednej rozecie z 40 losowo wybranych drzew), należy wykonać zabieg zwalczający preparatem, Nissorun Strong 250 SC w dawce 0,4 l/ha. Środek działa na jaja i młode osobniki przędziorka. W momencie opóźnienia zabiegu należy dodać do mieszaniny Ortus 05 SC w dawce 1,5 l/ha, który zwalcza osobniki dorosłe przędziorków.

WZMOCNIENIE KWIATÓW I POPRAWA ZAWIĄZYWANIA
W znakomitej większości sadów widoczne są uszkodzenia kwiatów wywołane przez przymrozki. Dlatego wskazane jest wzmocnienie rozwijających się kwiatów ale i samych roślin. W tym celu możemy wykorzystać gotową mieszankę nawozową np. FruitAkademia różowy pąk (na odmianach które jeszcze nie rozpoczęły kwitnienia) lub FruitAkademia kwitnienie (wszedzie tam gdzie już rozwinęły się kwiaty. Poprawę zapylenia możemy również uzyskać poprzez dostarczenie roślinom mikroskładników takich jak bor i molibden, które będą wydłużać żywotność pyłku i łagiewki pyłkowej a tym samym czas w którym może dojść do zapylenia a dalej zapłodnienia. W tym celu możemy wykorzystać CropVitBMo w dawce 1 l/ha. Zastosowanie w początkowym okresie kwitnienia produktów zawierających gibereliny GA 4+7, zwiększa szanse na zapłodnienie kwiatów, które przetrwały przymrozek. Taki zabieg jest szczególnie ważny dla odmian, które będą słabiej kwitły w tym sezonie oraz mają uszkodzenia - pierwszy oprysk należy wykonać gdy pierwsze kwiaty królewskie zaczynają się rozwijać, zabieg GA 4+7 Novagib 010 SL (1% substancji aktywnej) w dawce 0,5 litra. Oprysk należy powtórzyć przy bardzo słabym kwitnieniu. Zabiegi giberelinami muszą być wykonywane dzień w którym temperatura osiągnie minimum 16C !

POPRAWA PODTRZYMANIA ZAWIĄZKÓW
Poprzez zastosowanie proheksadionu wapnia, stosowanego defacto do redukcji siły wzrostu i ograniczenia przyrostu rocznego możemy uzyskań poprawę zawiązywania owoców choć jest to wartość dodana. Efekt ten jest związany z blokowaniem syntezy etylenu. W warunkach stresowych (przymrozki, susza) roślina wykazuje tendencję do nadprodukcji etylenu, co w efekcie prowadzi do nadmiernego opadania zawiązków. Najlepszy efekt podtrzymania owoców uzyskujemy wykonując zabieg produktem opartym o proheksadion wapnia np. Kudos /Regalis Plus 10WG w początkowym okresie kwitnienia „faza balona” w dawce 0,5-0,7 kg/ha.

 

WAŻNE: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin