Jabłoń i Grusza, 08.05.2019

PARCH JABŁONI (Venturia ineaqualis)

Przed najbliższymi opadami wykonać zabieg kaptanem np. Lekaro 80 WG (1,9 kg/ha) lub też produktami zawierającymi ditianon Astron 350 SE (1,0 l/ha) / Delan 700 WG (0,5 kg/ha). Środki zawierające ditianon doskonale pokrywają tkankę roślinną i zabezpieczają ją na długi okres czasu (są trudniej zmywalne od kaptanu). Dla wydłużenia działania w niższych temperaturach i zabezpieczenia tkanek również od wewnątrz można zastosować łącznie produkt Astron 350 SE w dawce 0,85 l/ha w mieszaninie z produktem Batalion 450 SC (0,65 l/ha).

MĄCZNIAK JABŁONI
(Podosphaera leucotricha) Brak opadów sprzyja rozwojowi mączniaka jabłoni. W sadach zwłaszcza odmian podatnych ‘Idared’, ‘Najdared’ i wiele innych można obserwować liczne pędy pokryte białym nalotem. Jednym z produktów jest Kendo 50 EW (0,4-0,5 l/ha) lub produkty z grupy triazoli (tetrakonazol) np. Alcedo 100 EC (0,4 l/ha), który jednocześnie zwalcza parcha i mączniaka jabłoni.

ZARAZA OGNIOWA
Okres kwitnienia i tuż po kwitnieniu jest to bardzo newralgiczny moment pod względem możliwości infekcji kwiatów i młodych tkanek przez bakterie Erwinia amylovora. Dlatego w sadach w których w ubiegłym roku obserwowano objawy zarazy ogniowej wskazane jest zastosowanie produktów zawierających miedź np. Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha) lub też produktów opartych o laminarynę np. Plantivax (0,75l/ha), produkty te uruchamiają naturalne mechanizmy obronne rośliny, dzięki czemu wzmacniają jej odporność na patogeny. Warto również pamiętać o tym , że stosowanie proheksadionu wapnia (Kudos/Regalis) w celu skrócenia pędów wykazuje również pozytywny wpływ na ograniczenie występowania zarazy ogniowej.

MIODÓWKI
Jeśli lustracja w sadzie wykaże dużą liczebność larw, po kwitnieniu zalecany jest zabieg jednym z preparatów opartych o abamektynę np. Abamax 018 EC (0,75 l/ha) lub też preparat oparty o spirotetramat , który wykazuje działanie układowe w roślinie Movento 100 SC (2,25 l/ha). NALEŻY PAMIĘTAĆ: Preparaty zawierające abamekytnę są wrażliwy na światło i powinny być stosowane po zmroku. Oprysk należy zawsze przeprowadzać z udziałem zwilżacza np. Asystent+. Stosować po wylęgu nowych osobników i gdy pojawiła się pierwsza rosa miodowa w dawce 0,75 l/ha. Movento 100 SC 2,25 l/ha (0,75 l na 1 metr wysokości korony). Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.

STOSOWANIE ADIUWANTÓW
Dla zwiększenia skuteczności zabiegów (szczególnie z użyciem insektycydów) polecamy stosowanie adiuwantów. Preparaty te wpływają na polepszenie właściwości użytkowej cieczy roboczej poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego cieszy oraz polepszenie penetracji tkanek roślinnych. Stosowanie adiuwantów wyraźnie zwiększa skuteczność zabiegów. Aplikacje insektycydów oraz fungicydów kontaktowych w mieszaninie z adiuwantami, skutkują lepszym pokryciem roślin cieczą roboczą. Do zabiegów polecamy dodatek preparatu Asystent+ w dawce 50 ml / 300 L wody.

BIOSTYMULACJA PO PRZYMROZKACH
Ostatnie dni doprowadziły do spadków temperatur blisko i poniżej 0°C. W rejonach gdzie temp. spadła conajmniej do -1°C ważne jest aby odżywić uprawy w celu regeneracji. W tym celu warto sięgnąć po produkty aminokwasowe np. Naturamin – WSP w dawce 50-100 gram na każde 100 litrów cieczy użytkowej (średnio 0,5 kg/ha). Zastosowanie takiej dawki Naturaminu-WSP pozwoli roślinom lepiej zregenerować po przymrozkach ze względu na wysoką zawartość dwóch kluczowych aminokwasów Seryny i Proliny. Przyspieszenie regeneracji możemy osiągnąć również poprzez zastosowanie preparatów zawierających wyciąg z alg morskich Ecklonia maxima bogate w hormony roślinne. Jednym z takich produktów jest Kelpak polecany w dawce 2,5 l/ha. Tam gdzie będziemy obserwować silne uszkodzenia zawiązków (widoczne w postaci zbrązowienia) zalecane jest wykonanie jak najszybciej zabiegów regulatorami wzrostu np. giberelinami G4+7 (Novagib 10 SL). Dawkowanie giberelin zawartych m.in. w preparacie Novagib 10 SL jest również uzależnione od poszczególnych odmian i wynosi 0,4-0,7 l/ha. Przy czym na odmianach drobnoowocowych zalecane są niższe dawki a na wielkoowocowych wyższe dawki GA4+7

OGRANICZENIE SIŁY WZROSTU DRZEW
Na odmianach na których jest już wykształcone 4-6 liści w rozetach na końcach jednorocznych pędów, jest to optymalny termin do stosowania Kudos/ Regalis Plus 10WG. Dawka powinna być uzależniona od siły wzrostu drzew. Podzielenie dawki i wykonanie 2-3 aplikacji da lepsze rezultaty np. pierwsza dawka 1 kg/ha, druga dawka 1 kg/ha i trzecia dawka 0,5 kg/ha.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia