KOMUNIKAT SADOWNICZY FA (SKS)
NR 9 05.06.2019 roku
REJON: CAŁA POLSKA

Jabłoń PARCH JABŁONI
(Venturia ineaqualis) Ostatnie opady deszczu doprowadziły do ostatnich w tym sezonie wysiewów zarodników workowych - askospor. W sadach dobrze zabezpieczonych - tj. tam gdzie nie widoczne są plamy parcha należy kontynuować program zapobiegawczy. Do tego celu można wykorzystać środki zawierające kaptan w standardowych dawkach 1,9 kg/ha np. Lekaro 80 WG. W sadach gdzie nie obserwujemy plam parcha jabłoni zabiegi zapobiegawcze wykonujemy co około 7 dni. Natomiast w sadach gdzie występują plamy parcha zabiegi zapobiegawcze muszą być wykonywane częściej co około 5 dni najlepiej przed spodziewanymi opadami deszczu.

LEKARO 80 WG kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 800 g/kg • Najbezpieczniejszy fungicyd w kategorii fungicydów kontaktowych niezależnie od fazy rozwojowej roślin • Brak negatywnych skutków stosowania (np. oparzenia liści / kwiatów i ordzawienia owoców) • Zalecany do integrowanej produkcji – niska toksyczność dla fauny pożyteczne • Niezawodność w różnych warunkach pogodowych i fazach rozwojowych rośliny • Bardzo dobre właściwości pokrycia liści • Kompatybilność z wieloma środkami ochrony roślin Dostępne opakowania: 1kg; 9kg i 25kg

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA
W ostatnich dniach obserwujemy regularne loty owocówki jabłkóweczki. Z każdym dniem do pułapek odławianych jest coraz więcej osobników dorosłych. 

Na chwilę obecną program symulacyjny RimPro-Cydia w zależności od lokalizacji wskazuje na możliwość występowania tzw. początku stadium czarnej główki. Z racji tego w najbliższych dniach w zależności od lokalizacji zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego występowanie owocówki jabłkóweczki. Przypominamy, że okres tzw. czarnej główki jest najlepszym momentem do zwalczania tego szkodnika. Zaleca się wykonanie zabiegu jednym z produktów: Apis 200 SE 0,2 l/ha, Coragen 200 SC (0,125-0,175 l/ha), Steward 30 WG (0,17-0,2 kg/ha) lub Runner 240 SC (0,4 l/ha).

MSZYCE
W sadach jabłoniowych regularnie obserwuje się masowe naloty mszycy jabłoniowej. Wysokie temperatury stymulują szybki rozwój populacji tego szkodnika. Do zwalczania zalecamy zabieg jednym z preparatów: Apis 200 SE 0,125 l/ha/ Mospilan 20 SP (0,125 kg/ha) lub Pirimor 500 WG (0,4 kg/ha)- preparat ten wykazuje działanie kontaktowe, żołądkowe oraz gazowe. Wykonując zabieg zwalczający acetamiprydem (Apis 200 SE/Mospilan 20 SP) w jednym zabiegu ograniczamy mszycę jak również owocówkę jabłkóweczkę. W przypadku stosowania Pirimor-u 500 WG należy uwzględnić temperaturę koniecznie powyżej 15°C oraz wysoką wilgotność powietrza. Dlatego poleca się wykonanie zabiegu nocą przy bezwietrznej pogodzie z zachowaniem odpowiednich ww. warunków temperaturowych.

PRZĘDZIORKI I PORDZEWIACZE
Początek czerwca jest to moment kiedy możemy zaobserwować występowanie przedziorków i pordzewiaczy. Wysokie temperatury będą sprzyjały namnażaniu się tego szkodnika. W sytuacji gdy zostanie przekroczony próg szkodliwości dla pordzewiacza (średnio 40 i więcej osobników/1cm2 liścia) należy wykonać zabieg zwalczający. Dobrym rozwiązanie jest produkt Ortus 05 SC (1,5l/ha) lub Envidor 240 SC (0,4 l/ha), oba preparaty będą jednocześnie ograniczały przędziorka. Po wykonaniu lustracji i zaobserwowaniu licznych osobników przędziorka zabieg Ortus-em musi być wykonany w mieszaninie ze środkiem Nissorun Strong 250 SC w dawce 0,4 l/ha.

 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin