nawozeniea.furaSady jabłoniowe należy zasilać  jednym z nawozów zawierających wapń: (Herbageen®Basic (2-3 kg/ha) lub Foscavit (4-8 l/ha lub; Wapnovit (3-5 l/ha) lub YaraLiva Calcinit (5-7 kg/ha) lub Calitech Ca (3-4l/ha) lub Rosacal Plus (3 l/ha) lub Agroleaf Power wapniowy (3-5 kg/ha); lub Basfoliar Combi Stipp (3-4 l/ha) lub Calciplus (3-4 kg/ha) lub Phostrade Ca (3-5 l/ha) lub OPTYCAL (1,5 kg/ha) lub Rosatop Ca 3-5 l/ha lub Fruton Calcium 5-10l/ha Wuxal Calcium 5-7 l/ha; lub  foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Chlorek wapnia (5-7 kg/1000l wody) – wszystkie powyżej wymienione z dodatkiem koncentratu aminokwasowego (np.: Natural Crop SL; Naturalny Plon; Delfan Plus; Aminosol itp.); lub gotowymi mieszankami aminokwasowo- wapniowymi: ProHorti mrówCa 4-5l/ha lub Lebosol Ca (5-10l/ha) lub Amino Power Wapń (2-3 l/ha) lub Amiwap (2-3 l/ha) lub Boramin Ca (2-3 l/ha) lub Ekolist Amino Ca (1-2 l/ha) lub FERTILEADER ELITE (3-4 l/ha) lub foliq Aminocal (3-5 l/ha) lub foliq Ascovigor ((2-3 l/ha) lub foliq Calimax (3-6 l/ha) lub Metalosate Calcium 1,5- 2 l/ha lub PLONVIT OPTY (5 kg/ha) lub Tecnokel Amino Ca (2-3 l/ha) lub Nano nawóz Viflo azotowo-wapniowy (4-7 l/ha).

Wszystkie odmiany grusz oraz odmiany  jabłoni z grup Gala i Elstar oraz wszystkie wczesne odmiany najlepiej zasilać dolistnym nawozem potasowym (Drakar lub Final K – 3 l/ha).

Kwatery z wczesnymi odmianami jabłoni należy zasilić doglebowo saletrą potasową w ilości 100-130 kg/ha Zabieg ten zwiększy wydatnie wielkość owocu, poprawi jego wybarwienie i smak, poprawi kondycję pąków kwiatowych na rok.  
 
Nadal istotne są wskazówki dotyczące przerzedzania ręcznego zawiązków jabłoni:
a.    Im wcześniej je wykonamy, tym lepiej dla jakości owoców i dla zakładania pąków kwiatowych na przyszły rok;
b.    Przerzedzanie ręczne zaczynamy od odmian najwcześniej zbieranych, następnie wykonujemy je w kwaterach odmian drobnoowocowych, a na końcu w kwaterach odmian gruboowocowych i zbieranych późno.
c.    Odległość pomiędzy jabłkami odmian drobnoowocowych winna wynosić 12, a owocami odmian gruboowocowych 15 do 20 cm.
d.    Ilość jabłek na drzewie jest ściśle uzależniona od rozstawy drzew w rzędzie. Dla odmian gruboowocowych (przy drzewie całkowicie ukształtowanym – wyrośniętym) powinna się równać liczbie centymetrów pomiędzy drzewami w rzędzie +20 %. (Czyli, jeśli drzewa np.: Jonagolda - w rzędzie rosną w  odległości 1 mb od siebie, to maksymalna liczba owoców na drzewie powinna wynosić 120 szt. Analogicznie dla odmian drobnoowocowych przy odległości 1 mb. pomiędzy drzewami np. Gali  ilość jabłek na drzewie nie powinna przekraczać 100 szt.
e.    Wykonując przerzedzanie ręczne zawiązków jabłoni, należy pamiętać by zdejmowanych zawiązków nie zrzucać z ogonkami, a przy okazji należy wyrywać ewentualne długopędy.

Przypominam również, że w kwaterach późnych odmian jabłoni i gruszy, tam gdzie zbiory przekroczą 40 t/ha należy wysiać po opadzie czerwcowym 100-150 kg saletry wapniowej/ha.

Opracowanie: Adam Fura

Zobacz także: Adam Fura: Wskazówki dla jabłoni i gruszy na okres wzrostu zawiązków cz. III

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia