Zwójka siatkóweczka (Adoxophyes reticulana, syn. A. orana)

Biologia
Jest to motyl z rodziny zwójkowatych. Samice mają przednie skrzydła w kolorze szarobrązowym, a samce -rdzawobrązowe z ciemnymi plamkami. Tylne skrzydła są jasnoszare. Zwójka siatkóweczka ma rozpiętość skrzydeł od 1,5 do 2,2 cm. Jaja są owalne, żółtozielone, które składane są na górnej stronie liścia, w złożach po 30-80 sztuk. Gąsienica jest w różnych kolorach zieleni z żółtymi brodawkami oraz jasnobrązową głową. Zimują gąsienice drugiego i trzeciego stadium rozwojowego w oprzędach w załamaniach kory. Zwójka lata i składa jaja w maju. Wylegające się gąsienice żerują z czerwcu i żerują na liściach oraz zawiązkach owoców. Motyle kolejnego pokolenia pojawiają się na przełomie lipca i sierpnia. Larwy tego pokolenia żerują na dojrzewających owocach i przygotowują się do zimowania.

Szkodliwość
Zwójka siatkóweczka żeruje na wszystkich gatunkach drzew i krzewów sadowniczych. Wiosną gąsienice żerują na rozwijających się liściach, pąkach kwiatowych i kwiatach. Bardzo groźne są gąsienice drugiego pokolenia, które żerują na dojrzewających owocach i obniżają wartość handlową jabłek.

Zwalczanie
Populację zwójki siatkóweczki ograniczają błonkówki z rodziny kruszynkowatych pasożytujące jaja oraz gąsieniczkowatych i wiechońkowatych – parazytoidy gąsienic. W celu określenia progu zagrożenia przez zwójkę siatkóweczkę, należy w okresie zielonego oraz różowego pąka na 20 losowo wybranych drzewach przejrzeć po 10 rozet kwiatowo-liściowych. Wówczas próg zagrożenia wynosi 10 gąsienic na 200 rozet. Od połowy czerwca do połowy września wskazane jest przeglądanie co 2 tygodnie 20 pędów na 20 losowo wybranych drzewach. Wtedy próg zagrożenia wynosi 10-12 pędów z gąsienicami na 400 pędów. Należy również przeglądać owoce, co 2 tygodnie przejrzeć po 20 owoców na 20 losowo wybranych drzewach. Próg szkodliwości wynosi 4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400 owoców. Obecnie do zwalczania zwójki siatkóweczki zarejestrowane są następujące preparaty:
- Affirm 095 SG,
- Bulldock 025 EC,
- Calypso 480 SC,
- Coragen 200 SC,
- Fastac 100 EC,
- Jetstac 100 EC,
- Karate Zeon 050 CS,
- Kung-Fu 050 CS,
- LambdaCe Z 050 CS,
- Rimon 100 EC,
- Runner 240 SC,
- Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS,
- Sherpa 100 EC,
- SpinTor 240 SC,
- Steward 30 WG,
- Sumi-alpha 050 EC.
Przed zastosowaniem tych środków należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.

Powiązane artykuły

Agrilus mali – zagrożeniem dla jabłoni w Europie?

Miodówka – problem sadów gruszowych