konstrukcje w sadownictwie

Paliki wymagają impregnacji – smoła, olej kreozolowy czy siarczan miedzi?