materiał szkółkarski

Nowo posadzone jabłonki - dlaczego nie można pozwolić im na kwitnienie?