ochrona bioróżnorodności

Obsadzić wszystko czy zostawić miejsce na żywopłot?
X