Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor), że w dalszym ciągu stwierdzane są liczne przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP) w płodach rolnych eksportowanych na rynek rosyjski.

Mając na uwadze powyższe, jak również intensyfikację sezonowych zabiegów ochrony roślin, przypominamy o konieczności przestrzegania norm Federacji Rosyjskiej pod względem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Normy te w dalszym ciągu nie są w pełni zharmonizowane z normami Unii Europejskiej. Najczęściej stwierdzanymi substancjami czynnymi z przekroczeniami są: pirymikarb, propargit, cypermetryna, karbendazym, chlormequat, bifentryn, fenoksykarb, metalaksyl, lambda – cyhalotrim, fosalon, alfa – metrin, delta – metrin.

Szczególnie niepokojący jest fakt wykrywania pozostałości substancji czynnej propargit, której stosowanie na terytorium Unii Europejskiej jest zabronione. Podkreślenia wymaga, że produkty w których zostanie stwierdzone stosowanie środków ochrony roślin niezarejestrowanych na terenie Polski będą wycofywane z rynku krajowego.
Powtarzające się przypadki stwierdzania przez stronę rosyjską przekraczania w przesyłkach owoców i warzyw norm pozostałości środków ochrony roślin, mogą skutkować wprowadzeniem ograniczeń w eksporcie polskich produktów pochodzenia roślinnego na rynek rosyjski.

Żróło: PIORiN

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection