Dochody gospodarstw w 2011 niższe

Francuskie media alarmują, że według oficjalnych statystyk dochody rolników w 2011 roku spadły o 6,8% (inne źródła podają, że tylko o 3,6%).
Od kilku lat obserwuje się wysoką zmienność sytuacji finasowej w tej grupie ludności, ale od 1990 roku zarysowuje się wyraźne pogorszenie. Powodów jest kilka: wzrost kosztów produkcji, w tym gwałtowny wzrost cen pasz dla zwierząt (+17%), nawozów sztucznych (+17%) i ropy naftowej (+25%), znaczny spadek cen sprzedaży niektórych produktów (warzywa, kukurydza, ziemniaki) oraz zmniejszenie dotacji (–3%) .

Średni dochód w rolnictwie we Francji wynosi około 2500 euro miesięcznie. Ponad połowa rolników, zarabia mniej niż 2000 euro,  jedna czwarta mniej niż wynosi płaca minimalna, a około 10% wykazuje zerowy lub ujemny dochód!
Dochody uprawiających winorośl dochodzą do 5000 euro miesięcznie. Małe gospodarstwa ogrodnicze osiągają dochód średnio 840 euro miesięcznie, a sadownicy poniżej 400 euro.

Różnice w wysokości zarobków w zależności od uprawy zwiększają się, a zatem i rozwarstwienie w tej grupie społecznej. Następuje dramatyczne zubożenie znacznej części osób utrzymujących się z pracy na ziemi. Od 1970 roku oprócz wahań koniunktury, ceny towarów rolnych w stosunku do innych produktów wykazują tendencję spadkową podczas gdy koszty produkcji rosną.

Mówi się już o śmiertelnej spirali i przedstawiciele rolników apelują do rządu o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do zagwarantowania rolnikom minimalnej płacy, która we Francji wynosi 1600 euro miesięcznie.

Źródło: data.gouv.fr, npa2009.org
 

Powiązane artykuły