Perspektywy dla rynku jabłek w sezonie 2012/2013

Sezon 2011/2012 dla producentów jabłek był dość korzystny. Ceny, co prawda niższe niż w sezonie poprzednim ze względu na relatywnie wysokie zbiory (2,5 mln t), ukształtowały się na poziomie zadowalającym dla ich producentów. Spółdzielnie ogrodnicze za kilogram jabłek deserowych średnio w okresie VII 2011-IV 2012 płaciły 1,49 zł, tj. o 22% mniej niż w całym sezonie 2010/2011, ale aż o 77% więcej w porównaniu do sezonu 2009/2010. Kończący się sezon to również wysokie ceny jabłek do przetwórstwa, które w miesiącach jesiennych dochodziły do poziomu ponad 0,80 zł/kg. Wszystko spowodowane było sytuacją na rynku zagęszczonego soku jabłkowego. Niskie jego zapasy oraz wysokie ceny na rynku europejskim przełożyły się na znaczne zapotrzebowanie ze strony zakładów przetwórczych, które konkurując o surowiec skupowały jabłka w cenach relatywnie wyższych w porównaniu do lat poprzednich. Obecny sezon pod względem dostępności koncentratu jabłkowego jest podobny. Daje to podstawy by sądzić, że ceny jabłek przemysłowych ponownie nie będą należeć do najniższych, co też może mieć pośredni wpływ na wysokość cen jabłek deserowych. Wiele zależeć będzie jednak od poziomu tegorocznej produkcji. Na początku czerwca są znane już pierwsze prognozy co do zbiorów jabłek w Polsce i Unii Europejskiej w 2012 r.
Znaczącym czynnikiem w kształtowaniu się tegorocznych cen będzie miał popyt ze strony Rosji. Perspektywy eksportowe co do tego kierunku są dobre. Polska w dalszym ciągu może oferować jabłka w cenach konkurencyjnych w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Ponadto rosnąca konsumpcja jabłek w Rosji stwarza możliwości do wzrostu eksportu do tego kraju również w latach kolejnych. Chiny, które są największym światowym producentem jabłek, ze względu na silny wzrost krajowej konsumpcji, z roku na rok produkują coraz mniej koncentratu jabłkowego, oraz ograniczają eksport jabłek świeżych m. in. do Federacji Rosyjskiej. Tworzy się zatem przestrzeń, którą może uzupełnić Polska, zwłaszcza w kontekście braku wyraźnego wzrostu krajowego spożycia.

Autor: mgr Mariusz Dziwulski, BGŻ
 

Powiązane artykuły