jablka-przemysloweTruskawki
Mimo prawdopodobnego spadku produkcji mrożonych truskawek w Polsce, spowodowanego niskimi zbiorami tych owoców w bieżącym roku, ich ceny w ostatnich miesiącach charakteryzują się znaczną tendencją spadkową. Według
Foodnews, mrożone truskawki z Polski kosztują obecnie (31.10.2012) 1,65 euro/kg i w okresie od czerwca do końca października br. zmniejszyły się o ponad 10%. W porównaniu do okresu sprzed roku są natomiast niższe o 3%. Przyczyną są między innymi dość niskie ceny mrożonych truskawek z Chin. Choć nie ma oficjalnych danych na temat wielkości produkcji mrożonych truskawek w Chinach w 2012 roku, to biorąc pod uwagę spadek cen, można przypuszczać, że była ona wyższa niż rok wcześniej. Ponadto, o ile eksport mrożonych truskawek z Chin w pierwszej
połowie 2012 roku, ze względu na niską produkcję w sezonie poprzednim, był aż o 62% niższy (wyniósł 11,4 tys. t) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2011 r., to w samym lipcu 2012 r. był już o 3% wyższy w porównaniu do lipca w 2011 roku (dane Eurostat).

Maliny
Znacznie wyższe, bo o ok. 35%, niż przed rokiem są natomiast ceny mrożonych malin z Polski. Pod koniec października br., według Foodnews, ich cena kształtowała
na poziomie 1,35 euro/kg. Ceny te mogą utrzymywać się na wysokim poziomie również w najbliższych miesiącach. Sprzyja temu obecnie dość wysokie zapotrzebowanie na mrożonki z Polski, ze względu na niskie zbiory w Serbii czy
USA. W kierunku spadku cen na początku 2013 roku może działać jednak podaż mrożonych malin z Chile. Jak wynika z informacji USDA warunki pogodowe zimą w Chile (lipiec-sierpień) były dość dobre, co może mieć pozytywny wpływ na plonowanie tych owoców w 2013 roku. W pierwszej połowie 2012 roku, z powodu słabych  zbiorów malin w poprzednim sezonie ich eksport z Chile do krajów UE-27 wyniósł 7,5 tys. t i był o blisko 50% niższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Wiśnie
Ceny mrożonych wiśni również w ostatnich miesiącach silnie wzrosły, ze względu na ich relatywnie niską podaż w stosunku do popytu. Dane Foodnews wskazują, że
ceny mrożonych wiśni z Polski od połowy roku do końca października zwiększyły się o blisko 21% i wynosiły 2,05 euro/kg.

Ceny skupu jabłek:
Jabłka przemysłowe w dniach 29, 30 października 2012 roku średnio skupowano po 0,41-0,48 zł, tydzień wcześniej po około 0,39-0,44 zł, a dla porównania rok temu w analogicznym okresie po 0,59-0,58 zł.

Źródło: Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) z ceny loco zakład, bgz.pl, mrirw.gov.pl

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection