Austriacy widzą konieczność wzmocniania pozycji negocjacyjnej producentów rolno-spożywczych względem innych podmiotów rynkowych. Ogrodnictwo w tym górskim kraju jest rozdrobnione i zdaniem wielu warto tę strukturę zachować. Dla austriackich sadowników i warzywników liczą się bardzo fundusze unijne na rozwój obszarów wiejskich, przeznaczane na promocję, systemy jakości, ochronę środowiska i inne działania. Słyszy się jednak głosy, że owoce i warzywa są drogie w Austrii. Proces produkcji, wdrożenie i zachowanie standardów, jakość i bezpieczeństwo mają przecież swoją cenę…   

Przez lata realizowano program wzmacniania pozycji producentów i zwiększania ich roli w łańcuchu żywnościowym. Konkurencyjność wzrosła, przystosowanie do uwarunkowań rynkowych poprawiło się, zwrócono się w kierunku zrównoważonego rozwoju upraw. Przełożyło się to na poprawę opłacalności produkcji w ogrodnictwie. Wszystko dzięki utworzeniu stowarzyszeń branżowych, wdrożeniu nowych przepisów, które poprawiają sytuację producentów, a także wsparciu grup producenckich.

Źródło: aiz.info, fruchtportal.de

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection