ARR - 80% limitów wykorzystane

appsumWspółczynnik przydziału dla jabłek i gruszek równy 0,0 oznacza, że producentom, którzy złożyli w dniu 4 maja br. powiadomienia żadne ilości nie będą przyznane - potwierdza rzeczniczka ARR Karolina Dziewulska-Siwek. Limit przyznany Polsce przez KE, w obecnej chwili zrealizowany jest na poziomie ponad 80%, a operacje wycofania można realizować jeszcze do końca czerwca br. Do końca lipca br. można składać wnioski o wsparcie, które wypłacane będzie od lipca do września 2016 r.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie ma możliwości prawnej, aby zmieniać ustalone limity. Limity dla państw członkowskich na poszczególne grupy produktów ustala Komisja Europejska (Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw).

Na produkty, których limit nie został jeszcze wyczerpany można ciągle składać powiadomienia do właściwego Oddziału Terenowego ARR, z zachowaniem oczywiście ww. terminu na przeprowadzenie operacji ich wycofania, także wykorzystanie tych limitów może jeszcze ulec zmianie.

Więcej: www.e-sadownictwo.pl/wiadomosci/z-kraju/4600-brak-limitow-na-jablka-i-gruszki

Powiązane artykuły