Wycofania z rynku ciąg dalszy

Dziś Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw. Akt delegowany będzie mieć zastosowanie do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Parlament Europejski lub Radę w okresie dwóch miesięcy (lub – jeżeli jedna z tych instytucji wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie o kolejne dwa miesiące – czterech miesięcy). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Komisja bezzwłocznie uchyli przedmiotowy akt.

20130901 161550Embargo, które już prawie dwa lata temu wprowadziła Rosja, wielki importer owoców i warzyw, zmusiło Brukselę do działań stabilizujących rynek europejski. Dodatkowo w styczniu 2016 r. rosyjski zakaz został rozszerzony także na Turcję. Kraj ten wywoził do Rosji znaczne ilości owoców i warzyw. Takie rozszerzenie powoduje ryzyko, że produkty pochodzące z Turcji zostaną przekierowane do UE lub na rynki państw trzecich i będą konkurować z produktami unijnymi.

Wsparcie obejmuje działania prowadzone w okresie od 1 lipca 2016 r. lub od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do dnia, w którym ilości określone w rozporządzeniu zostaną wyczerpane w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do 30 czerwca 2017 r., w zależności od tego, która z tych dat następuje wcześniej.

Po naborach ogłoszonych przez ARR wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2017 r. Do wniosków o płatność dołącza się dokumentację dodatkową uzasadniającą kwotę pomocy finansowej, której dotyczy wniosek, i pisemne oświadczenie, że w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do otrzymania pomocy finansowej przyznawanej na podstawie niniejszego rozporządzenia wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnego podwójnego finansowania unijnego lub krajowego ani odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Limit ilości owoców przydzielonych Polsce to 88 900 ton jabłek i gruszek, 500 ton śliwek i 600 ton brzoskwiń i nektarynek. Maksymalne kwoty wsparcia na operację wycofania z rynku to w przypadku bezpłatnej dystrybucji jabłek 16,98 euro za 100 kg (przy pozostałych formach wycofania czyli niezbierania lub zielonych zbiorów – 13,22 euro za 100 kg). Gruszki cenione są po 23,85 euro za 100 kg (pozostałe formy – 15,90 euro), śliwki – 34,00 euro/100 kg (20,40 euro), brzoskwinie i nektaryny, bez względu na formę wycofania, 26,90 euro/100 kg. Przy bezpłatnej dystrybucji refundacji podlegają też koszty transportu, sortowania i pakowania.

Powiązane artykuły