Prognozy produkcji jabłek w UE

applebicoWedług prognoz WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek) zbiory jabłek w krajach Unii w 2016 r. ukształtują się na poziomie 12 mln t tj. o 3% niższym niz w roku poprzednim. Warto jednak zaznaczyć, że będzie to relatywnie wysoki poziom produkcji - o 1% wyższy niż średnio w latach 2013-2015. Zmiany te nie są zatem istotne i ich wpływ na poziom cen w Unii również nie musi byż znaczący. Te uzależnione będą od możliwości sprzedaży jabłek poza granice Unii Europejskiej.

Niekorzystne warunki produkcyjne, m.in. przymrozki w krajach Europy Środkowej i Zachodniej (za Foodnews) spowodowały znaczne straty w plonach jabłek. Znaczną dynamikę spadku produkcji odnotuje się m.in. w Austrii. Wyniesie ona 88%, a zbiory w tym kraju ukształtują się na poziomie zaledwie 22 tys. t. Kraj ten co prawda nie jest istotnym producentem w skali Unii Europejskiej, niemniej spadek zbiorów w ujęciu wolumenowym wyniesie aż 153 tys. t. Zbiory istotnie zmniejszą się również w Chorwacji - o 66 tys. t do 35 tys. t. Bardzo niski poziom zbiorów odnotuje się na Węgrzech - 449 tys. t o 14% niższy niż przed rokiem i o 34% w stosunku do średniej z lat 2013-2015.

Wśród istotnych producentów w Unii, zmniejszą się również zbiory we Francji o 7% do 1,56 mln t. Natomiast zbiory we Włoszech utrzymać się mają na poziomie ubiegłorocznym i wynieść 2,28 mln t.

Polska będzie jednym z nielicznych krajów Unii, które zanotują wzrost produkcji jabłek w 2016 r. Wg WAPA wyniosie ona 4,15 mln t i będzie o 4% wyższa niż przed rokiem.

Zbiory wzrosną również w Niemczech, które są największym unijnym odbiorcą jabłek z Polski - o 8% do 1,05 mln t.

Biorąc pod uwagę zmiany w strukturze produkcji warto zauważyć, że łącznie w pozostałych krajach Unii Europejskiej, poza Polską, w 2016 r. zostanie zebranych 7,99 mln t jabłek - o 4,3% mniej niż w roku poprzednim. Dla Polski oznacza to możliwość ulokowania części nadwyżek wyprodukowanych jabłek na rynku wspólnotowym. Będzie to czynnik pozytywny dla krajowego rynku jabłek deserowych zwłaszcza w aspekcie wciąż obowiązującego rosyjskiego embarga. Pozytywna dla polskiego eksportu wydaje się być również zmiana struktury odmianowej jabłek w Unii. Z prognoz przedstawianych przez WAPA wynika, że w bieżącym sezonie spadnie produkcja jabłek odmiany Idared (łącznie w UE o 6% do 1,06 mln t), która jest charakterystyczna głównie dla produkcji w Polsce.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

Powiązane artykuły