Rynek owoców i warzyw świeżych

Badanie prowadzone jest w wybranych spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach, u wybranych producentów, na wybranych rynkach hurtowych oraz targowiskach, dane pochodzą z MRiRW.

cen1

cen2

cen3

cen4

cen5

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection