Główny Urząd Statystyczny upublicznił najnowsze wyniki badań – „Produkcja i handel zagranicznymi produktami rolnymi w 2015 roku”.

Okazuje się, że saldo importu i eksportu jabłek w 2015 r., pogorszyło się w porównaniu do ostatniego roku i wyniosło 1,1 mld zł wobec 1,3 mld zł w roku.

Polskie jabłka cieszyły się dużym uznaniem szczególnie na rynkach państw EU i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wymiana handlowa z krajami Unii Europejskiej wyraźnie wzrosła. Saldo było dodatnie i kształtowało się na poziomie 595,4 mln zł wobec 253,9 mln zł w 2014 r.

Poprawę obrotów zarejestrowano w handlu z większością państw UE, przy czym do największych importerów polskich jabłek należały Łotwa (121,3 mln zł), Litwa (114,6 mln zł) i Czechy (89,9 mln zł).

W obrotach z grupą państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja) widoczne były skutki rosyjskiego embarga. Spadek eksportu jabłek do Rosji był bardzo duży. Wartość eksportu polskich jabłek na rynek rosyjski wyniosła 0,2 mln zł, podczas gdy przed rokiem 596,0 mln zł. W związku z powyższym saldo obrotów jabłkami w grupie tych państw zmniejszyło się w omawianym roku do 352,7 mln zł wobec 980,9 mln zł w 2014 r.

Saldo wymiany handlowej z krajami z grupy EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia wraz ze Svalbard i Jan Mayen, Szwajcaria) i Pozostałych (Ukraina, Mołdawia, Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny) poprawiło się w stosunku do 2014 r. i kształtowało na poziomie odpowiednio 13,6 mln zł i 140,5 mln zł wobec 10,5 mln zł i 81,1 mln zł przed rokiem. W grupach tych państw znaczący eksport jabłek skierowany był do Norwegii i na Ukrainę.

produkcja handel zagraniczn

Źródło: GUS

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection