mechaniczniecietyW Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt unijnych liderów dotyczący Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem, budżet przewidziany na finansowanie wspólnej polityki rolnej w wyżej wymienionym okresie wyniesie 362,9 mld euro, tj. będzie o 15,6 mld mniejszy, niż zakładała początkowo Komisja Europejska (KE). W ramach powyższego, 277,85 mld euro zostanie przeznaczone na filar I (z którego finansowane są płatności bezpośrednie), wobec 322,00 mld euro w latach 2007-2013 i 286,55 mld euro zaproponowanych przez KE. Na filar II przeznaczone zostanie 85,09 mld euro – o 10,65 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.
W odniesieniu do Polski propozycja zakłada wydatki na WPR w wysokości 28,5 mld euro (około 118,8 mld zł) wobec 26,9 mld euro w latach 2007-2013. Według przyjętych propozycji mogą nastąpić przeniesienia do 25 % z II filaru na I filar wspólnej polityki rolnej. Pozwoli to na utrzymanie płatności bezpośrednich na obecnym lub wyższym poziomie. Przypomnijmy, że propozycja Komisji Europejskiej zakłada stopniowe ujednolicenie systemu płatności w Unii Europejskiej. Różnica między obecną
wysokością wsparcia w danym państwie a zredukowaną o 10% średnią wysokością płatności w całej Unii, ma zostać zmniejszona o jedną trzecią. W przypadku Polski oznaczałoby to niewielki wzrost (o kilka euro na hektar) przyznawanych płatności. Wspomniane przesunięcie środków na I filar przełoży się jednak na istotne zmniejszenie środków przewidzianych na rozwój wsi. Niemniej, według zapewnienia premiera Tuska: „II filar dostanie wsparcie finansowe z funduszy spójności, którymi zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego“. Warto dodać, że negocjacje dotyczące przyszłości WPR nie zostały jeszcze zakończone. Nowy budżet na lata 2014-2020 musi bowiem zostać zaaprobowany przez Parlament Europejski. Przedstawiciele największej frakcji politycznej PE stwierdzili, że nie mogą zaakceptować porozumienia na szczycie unijnym, co może oznaczać dalsze przesunięcia w planowanym poziomie wydatków.
Wiele wskazuje na to, że ostateczne porozumienie uda się osiągnąć dopiero pod koniec 2013 roku. Oznacza to, że płatności za 2014 rok mogą być wypłacane z nowego budżetu, ale jeszcze według starych (obecnie obowiązujących) zasad.

Źródło: bgz.pl

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin