31 marca 2014 roku w wieku 80 lat zmarł prof. dr hab. EDMUND NIEMCZYK, długoletni pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Był wybitnym naukowcem, współtwórcą i organizatorem badań nad biologiczną ochroną roślin i twórcą integrowanego systemu produkcji owoców w Polsce, członkiem wielu organizacji krajowych i zagranicznych . Pełnił ważne funkcje kierownicze m.in. dyrektora Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej koło Nowego Sącza, zastępcy dyrektora Instytutu do spraw naukowych, kierownika Pracowni Biologicznych Metod Ochrony Roślin Sadowniczych. Był  bez reszty oddany swojej pracy zawodowej, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Ma ogromny osobisty wkład w osiągnięcia Instytutu i polskiego sadownictwa. Za wybitne zasługi na polu nauki i upowszechniania wyników badań został wyróżniony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostanie w naszej życzliwej pamięci jako Osoba nadzwyczaj skromna, życzliwa, chętnie służąca pomocą i radą. Był wspaniałym nauczycielem i wychowawcą licznych kadr młodych naukowców i praktyków. Odszedł od nas niezwykle szlachetny, prawy i dobry Człowiek. Cześć Jego Pamięci.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. Po mszy św. o godz.  12°°  w  kościele  św. Jakuba w Skierniewicach nastąpi przewiezienie i złożenie urny z prochami Zmarłego na Cmentarzu Miejskim w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej.

Rodzinie Profesora wyrazy serdecznego współczucia składają: Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Pracownicy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Najnowsze komentarze

Choroby i szkodniki

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection