e.rozparaekosadyRolnictwo ekologiczne jest w ostatnich dwóch dekadach najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem produkcji rolniczej na świecie. W 2012 r. uprawy ekologiczne zajmowały powierzchnię 37 mln ha. W Polsce w 2012 r. działało 26 tys. gospodarstw ekologicznych, gdzie prowadzono produkcję na 662 tys. ha, co stanowiło prawie 4 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych. Na terenie Polski działało 312 przetwórni ekologicznych.

Europa przoduje na świecie w produkcji żywności ekologicznej, w tym owoców i warzyw. W Austrii 20 proc. użytków rolnych stanowią uprawy ekologiczne. Duże jest ich także w Szwecji i Estonii (po ok. 15 proc.) oraz w Czechach 11 proc.

W Polsce, we  wspomnianym 2012 r. największy udział w powierzchni upraw ekologicznych miały łąki i pastwiska (35 proc.), a także uprawy roślin pastewnych (34 proc.). Uprawy sadownicze i jagodowe stanowiły niecałe 9 proc. W Polsce produkowanych jest 40-50 tys. ton owoców ekologicznych rocznie.

Polska posiada duży, dotychczas niewykorzystany, potencjał dla rozwoju upraw ekologicznych, a w szczególności owoców i warzyw. Zachętą dla producentów do przechodzenia na taki rodzaj upraw może być obserwowany stały wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi. Wsparciem powinny być dotacje do upraw ekologicznych, zagwarantowane w PROW 2015-2020. Jednak wrostowi produkcji ekologicznej owoców powinien towarzyszyć równoległy rozwój drobnego i miejscowego przetwórswta, a także sprzedaży bezpośredniej. 

Jednak wciąż jest wiele czynników ograniczających rozwój ekologicznej produkcji owoców w naszym kraju. Przede wszystkim jest to bardzo trudna produkcja, wciąż brakuje opracowanej gotowej technologii (trwają prace w Instytucie Ogrodnictwa od 2004 r.).  Brakuje grup i organizacji producentów ekologicznych, a także silnego lobby reprezentującego producentów owoców ekologicznych.

W celu zwiększenia produkcji ekologicznej owoców w Polsce niezbędny jest dalszy rozwój badań na rzecz doskonalenia technologii produkcji. Potrzebny jest też transfer wiedzy od nauki do praktyki, profesjonalizacja producentów, współpraca w grupach oraz doskonalenie obrotu owocami ekologicznymi.

Tekst przygotowany na podstawie wystąpienia dr Elżbiety Rozpary (Instytut Ogrodnictwa) w trakcie konferencji naukowej, która odbyła się w 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Przeczytaj także: NIK: Zakładali sady by wyłudzić pieniądze

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection