agripharfabSpółka Arysta Life Science połączyła się z Chemtura AgroSolutions i Agriphar. Nowo powstałe przedsiębiorstwo pod nazwą Arysta LifeScience będzie mieć bogaty asortyment środków do produkcji rolnej. Agriphar wnosi do niego m.in. takie środki do produkcji owoców, jak Syllit, Pyrus, Topper i Dir.

Siedziba spółki Agriphar, zatrudniającej 240 osób mieści się k. Liege w Belgii. Fabryka wytwarza 400 różnych produktów, które eksportowane są do 130 państw. Agriphar od lat dużą uwagę poświęcał na opracowanie i produkcję substancji aktywnych środków ochrony roślin. W osiągnięciach spółki są m.in. clopyralid, triclopyr, diuron, metrybuzyna, cypermetryna, chlorpyrifos, propamokarb, dodyna, pyrimetanil, azoksystrobina czy 3,5,6 TPA.

W trakcie wyjazdu szkoleniowego zorganizowanego w maju przez Arysta LifeScience, zwiedzano fabrykę oraz laboratoria spółki Agriphar k. Liege.

Zobacz zdjęcia z fabryki Agriphar

Przedstawiciele spółki, przedstawili aktualne portfolio zawierające środki ochrony roślin sadowniczych. Zwracano uwagę na preparat Syllit 544 SC z nową płynną, opatentowaną formulacją, dzięki czemu nie jest toksyczny dla sadownika (wdychanie rozpylonego proszku). Docelowo będzie to główna formulacja Syllitu. Dir 800 SC, zawierający diuron, to herbicyd przedwschodowy do stosowania w pasach pod koronami drzew w dawce 1,5 kg/ha, wykazujący aktywność do 3 miesięcy po aplikacji. Dir niszczy większość jedno- i dwuliściennych chwastów w uprawach jabłoni i gruszy. W Europie Centralnej powinien pojawić się w sprzedaży w 2017 r. Topper zawiera syntetyczną auksynę (3,5,6 TPA) i jest stosowanym do powstrzymywania przedwczesnego opadania jabłek i gruszek. W efekcie uzyskuje się też większe owoce i lepiej wybarwione.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection