zdzarySpotkanie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych odbędzie się 23 sierpnia 2015 r. w Żdżarach k. Nowego Miasta w gospodarstwie szkółkarskim Andrzeja i Szymona Nowakowskich. Spotkaniu towarzyszy zwiedzanie sadu doświadczalnego grupy hodowlanej aj!apple i szkółki oraz pokaz maszyn sadowniczych firmy Ditta-Seria.

Program:

10.00 Powitanie gości, informacja o współorganizatorach spotkania: Gospodarstwo Szkółkarskie A. Nowakowski i Firma Ditta-Seria E. Pietrzak
10.30 Sytuacja na europejskim rynku jabłek, prof. E. Makosz
11.00 Problemy w zbycie jabłek w dużych korporacjach – W. Żółcik i Z. Chołyk
11.30 Problemy w zbycie jabłek przez niezrzeszonych producentów – J. Gabrysiak i T. Pagacz
12.00 Jabłka przemysłowe w najbliższych miesiącach
12.30 Wystąpienie gości i dyskusja
13.30 Przerwa obiadowa
14.30 Zwiedzanie szkółek, sadu doświadczalnego, prezentacja maszyn podczas pracy w sadzie

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin