przymjaDotychczas w naszej ankiecie pt. Czy odniosłeś straty w jabłkach z powodu ostatnich jesiennych przymrozków? wzięło udział 100 sadowników.
48 proc. z nich odpowiedziało, że poniosło duże straty, 5 proc., że straty były średnie. Tylko 5 procent ankietowanych wskazało, że szkody były niewielkie, a 40 proc. nie odnotowało żadnych strat.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i wypowiedzenia się na ten temat.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection