sliwy-wzrostPodkładka VVA-1 (Krymsk 1) słabiej rośnie oraz zapewnia większe owoce śliw. Opracowano ją w Rosji, a pochodzi od Prunus cerasifera.
Podkładka VVA-1skarla bardziej drzewa śliw niż Pixy dotychczas uznawana za najbardziej ograniczającą wzrost wegetatywny. Tak jak Pixy można porównać do M.26 w przypadku jabłoni, tak VVA-1 do M.9. Drzewa dorastają do około 2,5 m wysokości.
Drugą bardzo pożądaną cechą jest wczesne wejście w owocowanie, po około 2-3 latach, zamiast po 3-4 latach. Owoce wyrastają większe, co także daje przewagę nad Pixy. Produktywność drzew posadzonych na VVA-1 jest większa przez cały okres owocowania, a u odmian z natury umiarkowanie owocujących ta cecha była bardziej widoczna niż u owocujących obficie, ale należy pamiętać, że korony drzew osiągają mniejsze rozmiary i należy sadzić drzewka gęściej, np. w rozstawie 3,5x1,30 m.
Poza rozlicznymi zaletami, podkładką VVA-1 ma też ograniczenia. Należy sadzić ją na stanowiskach dobrze zaopatrzonych w wodę, gdyż nienawadniane nasadzenia rosną zbyt słabo, a owoce nie dorastają do zadowalającej wielkości.

Źródło: www.orangepippintrees.co.uk, www.actahort.org

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin