komory przechowalnicze rProducenci jabłek z Włoch rozpoczęli przechowywanie owoców w nowych komorach, dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie do 53% energii elektrycznej. Taka oszczędność na kosztach przechowywania jabłek pozwoli sadownikom z Trydentu na zwiększenie dochodowości.

Nowa technologia bazuje na innowacyjnej koncepcji składowania jabłek w komorach KA,  umieszczonych w tunelach. Włoskie Dolomity, eksploatowane przez kopalnie, oferują odpowiednie przestrzenie wewnątrz skał, a także stałą, niską temperaturę (10°C). Przystosowanie tuneli do przechowywania owoców, poza oszczędnością na energii elektrycznej, potrzebnej do obniżenia temperatury atmosfery w komorach, ma także inne zalety. W górzystym terenie produkcji sadowniczej koszt działek budowlanych, na których można stawiać duże obiekty przechowalnicze jest bardzo wysoki. Zatem budowanie komór pod ziemią daje producentom jabłek bezpośrednie oszczędności.

Koncepcja lokowania komór do przechowywania jabłek w tunelach pokopalnianych została opracowana przez Konsorcjum Melinda, Fundację Mach, władze prowincji oraz firmę Tassullo Materiali. Do projektu wykorzystano technikę stosowaną w Norwegii. Komory usytuowane są w kopalniach znajdujących się na terenie gmin Taio i Vervo. Pierwsze testy miały miejsce w 2011 r. w Mollaro na obiekcie o pojemności 400 m3, gdzie przechowywano 12 t jabłek Golden Delicious. W planach Melindy jest etap budowy komór o pojemności 5 tys. skrzyniopalet. Docelowo konsorcjum jest zainteresowane przechowywaniem 70 tys. ton  jabłek w ten sposób.

Według wyliczeń specjalistów, jeśli przechowywano by tą metodą wszystkie jabłka zbierane w Valle di Non, coroczna oszczędność wynosiłaby 1,8 mln euro.

Na podstawie: Vitatrentina; Tretninocorrierealpi

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin