Środki do ochrony – co przybyło, co zniknęło

 

Tradycyjnie pojawiły się zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych, które omówiła prof. Barbara Łabanowska z IO w Skierniewicach, podczas Regionalnej Konferencji Sadowniczej zorganizowanej przez firmę Agrosimex. – Pojawiają się preparaty, ale nie zawsze są to nowe substancje aktywne, często są to środki nowe tylko z nazwy, a substancja aktywna jest taka sama. Mamy teraz dzięki temu np. Mospilan, jako ten główny i dziewięć jego odpowiedników – mówiła Prelegentka.

Jaki jest cel ograniczeń? Nie tylko zachowanie bezpieczeństwa dla stosującego środki, ale także ochrona owadów zapylających oraz tych pożytecznych w sadzie, brak pozostałości w owocach oraz zmniejszenie sekcji odpornych form szkodników.

– Ciągle pojawiają się pytania o środki do Integrowanej Produkcji. W roku ubiegłym była lista środków zalecanych, ale po długich dyskusjach z Ministerstwem uzgodniono, że będą one oznaczone w specjalny sposób tam, gdzie jest spis, gwiazdkami lub innymi znaczkami (brak takowej oznacza, że mogą być stosowane w IP, obecność gwiazdek świadczyć będzie natomiast o ograniczonych możliwościach użycia). Przykładowo, pyretroidy wczesną wiosną, jeden zabieg w sezonie, a środki fosforoorganiczne też w pierwszej części sezonu, a to głównie z tego powodu, że są one toksyczne dla organizmów pożytecznych – wyjaśniała prof. Łabanowska.

 

Jakie „nowe środki”?

Acetamiprid – 10 konkurencyjnych środków –Acetamipryd 20 SP, Acetamip New 20 SP, Acetamipryd 20 SP, Lanmos 20 sP, Mospilan 2 SP, Miros 20 SP, Sekil 20 SP, Sronkat 20 SP, Grom 200 SL, Piorun 20 SL, Zeus 200 SL.

Abamektyna – 5 preparatów – Acaramik 018 EC, Grot 18 EC, Forteca-Pro 018 EC, Safran 18 EC, Vettigo 018 C.

Indoksakarb – 3 środki – Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Steward 30 WG.

Feniproksymat – 2 środki – Ortus 05 S.C., Amarant 05 SC.

Spirodiklofen – 2 preparaty – Envidor 240 SC i Vege 018 EC.

Należy pamiętać także o ograniczeniu liczby zabiegów danym środkiem. Ograniczenie to dotyczy substancji aktywnej – przykładowo, tylko 1 środek zawierający acetamiprid może być stosowany 1-2 razy w sezonie, zależnie od informacji na etykiecie środka. Pyretroidy – mimo że jest ich wiele, praktycznie może być stosowany tylko raz w sezonie jeden z nich, niezależnie od zawartej w nich substancji aktywnej.

 

Środki usunięte z rejestru:

Pyretroidy – Agria-Deltametryna 2,5 EC, Fury 100 EW.

Akarycydy – Samnite 20 WP, Nissorun 050 EC.

Preparat Stark 20 SP (odpowiednik Mospilan 20 SP).

 

Środki wprowadzone do rejestru:

7 acetamiprid – Acetamip New 20 SP, Acetamipryd 20 SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP, Grom 200 SL, Piorun 20 SL, Zeus 200 SL.

4 pyretroidy – Decis Ogród 015 EC, Judo 050 CS, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS.

3 fosforoorganiczne – Chlorop-Pro 480 EC, Imidian 40 WG, Pyrinex M-22 480 EC.

1 abamektyna – Grot 18 EC.

1 biologiczny – Capex, wirusowy do zwalczania zwójki siatkóweczki.

 

Rozszerzenie stosowania otrzymał natomiast:

Acetamip 20 SP – można stosować podobnie jak Mospilan 20 SP.

Decis Mega 50 EW – wiśnia, czereśnia, poprzeczki kolorowe, borówka wysoka, aronia, malina, jeżyna.

Forteca-Pro 018 EC – przędziorek chmielowiec (malina, jeżyna i truskawka w gruncie i pod osłonami).

Karate Zeon 050 SC – gąsiennice zwójki różóweczki, mszyce i omacnica prosowianka (aronia).

Dimilin 480 SC – wykreślenie zwalczania owocówki śliwkóweczki.

 

 

 

 

Powiązane artykuły

X