Prace badawcze nad uzyskaniem podkładkowej alternatywy dla M.9 trwają na całym świecie. Mariusz Lewandowski z ISK im. S. Pieniążka w Skierniewicach poinformował, że w Polsce także są kontynuowane, a dwie z niedawno otrzymanych wydają się obiecujące – P 66  i P 67.
P 66 (P 22 x M.26) to podkładka karłowa, zbliżona siłą wzrostu do M.9. Rośliny mateczne o dużej wydajności i dobre ukorzenianie się, podobnie jak u M.26, niewielka ilość cierni. Charakteryzuje się wytrzymałością na mróz zbliżoną do M.26, małą podatnością na parcha jabłoni, średnią na mączniaka i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia oraz wysoką na zarazę ogniową. Odmiany szczepione na P 66 wymagają podpór. Dobrze zrasta się w wieloma odmianami.
P 67 (A 2 x P 2) – karowa podkładka siłą wzrostu zbliżona do M.9. Duża wydajność roślin matecznych w mateczniku, dobre ukorzenianie, podobne do P 14. Równie wytrzymała na mróz jak M.26. Podatność na parcha jabłoni niska, średnia na mączniaka i zgniliznę pierścieniową podstawy pnia, wysoka na zarazę ogniową. Drzewka zaokulizowane na P 67 wymagają podpór. Dobrze zrasta się z wieloma odmianami jabłoni.
Źródło: prace badawcze prof. Edwarda Żurawicza, Mariusza Lewandowskiego z ISK w Skierniewicach prezentowane podczas 3. Konferencji Odmianowej w Grójcu
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia