Mikrobiologiczne rozwiązania w produkcji owoców

 

Innowacyjne produkty i technologie dedykowane dla ekologicznej i konwencjonalnej uprawy roślin sadowniczych przedstawiła prof. dr hab. Lidia Sas Paszt z Pracowni Rizosfery, Zakładu Mikrobiologii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach podczas warsztatów „Organika w produkcji owoców alternatywą na dziś”, które odbyły się 17 lutego br. w Błędowie.

Na polskim rynku dostępnych jest bowiem coraz więcej produktów opartych na mikroorganizmach wyizolowanych ze środowisk zupełnie odmiennych od naszych warunków glebowo-klimatycznych, które po zastosowaniu nie są efektywne. Wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa wykazały korzystny wpływ preparatu na bazie bakterii rizosferowych (pochodzących z SymbioBanku) i drożdży Yarrowia lipolytica m.in. na wzrost i plonowanie truskawki oraz jabłoni w uprawie polowej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły możliwość zastosowania tych drożdży m.in: w produkcji biopreparatów przeznaczonych do stymulacji wzrostu, plonowania oraz ochrony roślin uprawnych; w przechowalnictwie dla utrzymania jakości przechowywanych plonów; w bioremediacji gleb ze związków ropopochodnych i innych zanieczyszczeń chemicznych oraz biologicznych – informowała prof. L. Sas-Paszt.

Efektem tych badań jest seria innowacyjnych preparatów mikrobiologicznych BioPuls. Są to produkty organiczne i w 100% biodegradowalne, bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Zawarte w nich mikroorganizmy korzystnie wpływają na wzrost, plonowanie i zdrowotność roślin, uaktywniają życie mikrobiologiczne gleby, zwiększają dostępność makro- i mikroelementów, ułatwiają wzrost systemu korzeniowego roślin. Ochronią rośliny przed stresem spowodowanym atakiem patogenów i chorób. Ponadto umożliwiają redukcję tradycyjnego nawożenia NPK o 20-30% a nawet 50%. Innowacyjne produkty i technologie Fitosmart to innowacyjny nawóz dolistny. Zawiera naturalny, zmikronizowany węglan wapnia, wytworzony z wykorzystaniem nowoczesnej technologii mikronizacji, a także kwarc i minerały pochodne kalcytu. Jest źródłem wapnia, krzemu i mikroelementów takich jak magnez, żelazo, cynk, miedź czy molibden. Preparat ten polecany jest do użycia w produkcji konwencjonalnej oraz organicznej. Był testowany m.in. w Chinach, we Włoszech, Niemczech, Rosji, Turcji oraz Południowej Afryce – informował Robert Stezinar ze Słowenii. Polecany jest on do nawożenia m.in. drzew owocowych, warzyw, a także roślin ozdobnych. Jest przeznczony do zabiegów dolistnych, do stosowany kilka razy w ciągu okresu wegetacyjnego, co dwa tygodnie. Może być stosowany łącznie z większością standardowych produktów agrotechnicznych (nawozów dolistnych, pestycydów) o neutralnym lub zasadowym odczynie pH.

Zwykła woda jest chaotycznym skupiskiem atomów wodoru i tlenu. Molekuły organizmu rośliny nie są w stanie prawidłowo ulokować cząsteczek takiej wody między sobą, wskutek czego jest ona źle zatrzymywana w organizmie. Natomiast cząsteczka wody ustrukturyzowanej posiada symetrycznie ułożone atomy wodoru względem atomu tlenu. Dzięki takiemu ułożeniu, atomy wodoru przyjmują wartość dodatnią a atom tlenu wartość ujemną co pozwala cząsteczką wody łączyć się z cząsteczkami innych substancji posiadających ładunek elektryczny. Cała cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, ale jest spolaryzowana i dwubiegunowa elektrycznie. Wskutek tego posiada dużą przenikalność elektryczną i jest znakomitym rozpuszczalnikiem i nośnikiem substancji jonowych np. mikro i makroelementów. 1L nawozu strukturyzowanego jest w stanie na 24h ustrukturyzować 10000L zwykłej wody. Mikro i makroelementy zawieszone w nawozie strukturyzowanym są wyjątkowo efektywne. Natomiast Bor i cynk w formie strukturyzowanej mogą być bez obaw mieszane ze sobą bez straty ich efektywności - informował Adrian Piotrowski.

Dzięki innowacyjnej technologii produkcji nawozu składniki mineralne zawarte w produkcie posiadają niezwykle wysoką, przyswajalność. Dzięki ustrukturyzowanej formule nawozu substancje odżywcze są łatwo pobierane i wykorzystywane przez roślinę. Firma oferuje: Bor Power (zawiera m.in. B – 126 g/l, Mo – 5g/l; pH – 9), Calcium Power (CaO – 30% oraz mikroelementy: Mn, Zn, B; pH – 2,5), Colour Power (P – 180 g/l (P2O5 414g/l), Mn – 20 g/l, Zn – 20 g/l, Cu – 10 g/l, Mg – 10 g/l, S – 21 g/l; pH – 1,4), Green Power (Mn – 80 g/l, Mg – 40 g/l, Cu – 15 g/l, S – 72 g/l; pH – 2,4), Zinc Power (Zn – 140 g/l, S  – 70 g/l, Mn i Cu; pH – 2,5)


Rolnictwo zrównoważone

Produkty oparte na mikroorganizmach doskonale wpisują się także w założenia rolnictwa zrównoważonego. W produkcji rolniczej nawożenie powinno być dobrze przemyślane i prowadzone zgodnie z opracowanym planem nawozowym. Ważne jest też przestrzeganie zasad integrowanej produkcji oraz podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym. Jak informowała Karolina Śluzek z firmy Dohler, rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji, który gwarantuje dbałość o stan środowiska naturalnego, a także rozwijanie i realizację potrzeb społecznych. Firma stara się wspierać sadowników w tych działaniach m.in. poprzez przeprowadzanie badania gleby, wody, a także dbałość o rozwój bioróżnorodności. Firma zakłada, że w przyszłości 100% produktów do niej dostarczanych będzie pochodzić z gospodarstw zrównoważonych. Obecnie ich udział wynosi około 20%.
Wprowadzenie rolnictwa zrównoważonego jest możliwe w każdym gospodarstwie, choć czasem wymaga pewnych zmianą dotychczasowego sposobu produkcji. Pomagają w tym dedykowane szkolenia i audyty.

Mgr inż. Dominik Poszywała

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu: Organika w produkcji owoców alternatywą na dziś. Spotkanie odbędzie się 24.03.2017 pod adresem: Parkowa 6; 05-620 Błędów (Cydrownia) o godzinie 17:00. Panel dyskusyjno-wykładowy:

– Prof. Ewa Solarska: Zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania azotu.

– Mgr inż. Dominik Poszywała: Jak zwiększyć jędrność jabłek. Sprawy bieżące w sadach.

– Inż. Adrian Piotrowski: Czy warto robić analizę gleby?

– Oferta zakupowa jabłek organicznych.

– Dyskusja.

 

Powiązane artykuły