Ważna informacja dla producentów wyrabiających wino

W dniu 15 stycznia 2022 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina.

Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2021/2022 zobowiązani są do złożenia Deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 4. https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal4.pdf

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

zbiorach winogron oraz przeznaczeniu tych winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 10, https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal10.pdf

zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 11, https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal11.pdf

produkcji  wina lub moszczu winogronowego z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 12. http://www.kowr.gov.pl/panel-admin/

Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia Deklaracji o:

zbiorach winogron w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 15,

https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal15.pdf

ilości winogron lub moszczów winogronowych, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym - Załącznik nr 16.

                  https://kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/deklaracje/rozp_mrirw_poz1968_zal16.pdf

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968).

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Źródło: KOWR

Powiązane artykuły

Sadownicy polują

X