Jak obliczyć wysokość dopłaty do nawozów?

Wielu sadowników i rolników zastanawia się, jak wyliczyć dopłatę do nawozów. Z pomocą przychodzi Wielkopolska Izba Rolnicza, która przygotowała publikację, w której zamieszczono pomocne wskazówki i  przykładowe wyliczenia.

Wyliczając taką kwotę musimy dysponować minimum fakturami za okres kwalifikowalności wydatków (1.09.2021-15.05.2022) oraz złożyć wniosek o dopłaty, z którego będzie wynikała powierzchnia gruntów ornych oraz trwałych użytków zielonych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sama wyliczy wielkość dopłaty. Jeśli mamy faktury za okres 2020/21 i ceny nawozów z tych faktur są niższe, aniżeli te opublikowane na stronach MRiRW to warto te faktury dołączyć.

Ogłoszenie to publikujemy tutaj

Poniżej dwa przykładowe wyliczenia, w tym pierwszy przykład wyliczony jest w dwóch wariantach.

Przykładowe wyliczenie dopłaty do nawozów

Przykład 1.

Rolnik kupił 1 t saletry amonowej w sezonie 2021/22, w cenie 4 000 zł/t

Rolnik posiada faktury za 2020/21, z których wynika, że wtedy kupił saletrę amonową za 950 zł/t

Rolnik ma 5 ha gruntów ornych – zgłoszonych we wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2022 r.

Wyliczenie na podstawie faktur z 2020/21 oraz 2021/22

Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)

W poprzednim sezonie za ten sam nawóz zapłaciłby 1t * 950 zł/t = 950 zł (2020/21) – cena 950 zł/t wynika z faktury za zakup w sezonie 2020/21

Różnica: 4 000 – 950  = 3 050 zł

Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł

Rolnik otrzyma 2 500 zł

Wyliczenie na podstawie faktur z 2021/22 i średniej GUS z 2020/21

Rolnik Kupił: 1t * 4 000 zł/t = 4 000 zł (2021/22)

Według GUS ten nawóz rok temu kosztował: 1t * 1 235,80 zł/t = 1 235,80 zł (2020/21)

Różnica: 4 000 – 1 235,8 = 2 764,2 zł

Maksymalna dopłata wg. rozporządzenia: 500 zł/ha * 5 ha = 2 500 zł

Rolnik otrzyma 2 500 zł

Przykład 2.

Rolnik zgłasza do dopłat 16 ha gruntów ornych. W sezonie 2021/22 zakupił:

- 2 t saletry amonowej w cenie 4 000 zł/t

- 1,5 t nawozu wieloskładnikowego w cenie 3 600 zł/t

Rolnik  nie posiada faktur za te nawozy, za sezon 2020/21.

Kwota pomocy zostanie wyliczona na podstawie faktur rolnika za 2021/22 oraz średniej ceny tych nawozów za 2020/21 opublikowanej w biuletynie MRiRW, gdzie saletra amonowa ma cenę 1 235,80 zł/t a nawóz wieloskładnikowy NPK kosztuje 1852,62 zł/t.

Rolnik otrzyma:

2 t saletry * 4 000 + 1,5 t NPK * 3 600 zł = 13 400 zł

2 t saletry *1 235,8 + 1,5 t NPK *1 852,62 = 5 250,53

Różnica w kosztach zakupu: 13 400 zł – 5 250,53 zł = 8 149,47

Górny limit pomocy: 16ha * 500 zł = 8 000 zł

Rolnik otrzyma 8 000 zł.

W każdym z tych przypadków, kwota dopłaty wynika z maksymalnego pułapu czyli 500 zł/ha, pomimo, że faktyczna różnica w zakupie nawozów była wyższa. Możemy przypuszczać, że takich przypadków będzie najwięcej, ze względu na fakt, że do wyliczeń przyjmuje się wyłącznie grunty zgłoszone do dopłat bezpośrednich, a nie użytkowane przez rolnika na zasadzie nieformalnych dzierżaw. Im większa będzie ta różnica, tym mniejszą dopłatę w stosunku do różnicy w zakupie otrzyma rolnik.

Autorzy: Andrzej Przepióra, Aleksander Poznański; źródło: wir.org.pl 

Komentarze  

0 #2 Franek 2022-04-28 20:10
Wszędzie piszą o gruntach ornych.. W ODRze powiedzieli znajomemu że dopłaty przysługują tylko gruntom ornym a nie do upraw wieloletnich. Jak to w końcu jest.
Cytować
+2 #1 Artur 2022-04-26 12:16
Złoty interes, kilka razy naliczony VAT i podatek dochodowy dla państwa.
Cytować

Powiązane artykuły

Dopłaty do nawozów – zmiany terminów

Dopłaty do nawozów: nabór wniosków trwa do 14 lipca

Dopłaty do nawozów – już można składać wnioski

X