Dodatek węglowy. Jest wzór wniosku o 3 tys. złotych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, w którym umieszczono wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Każdy, kto ogrzewa swój dom za pomocą węgla może otrzymać 3 tysiące złotych.

Według zapewnień rządu dodatek będzie przysługiwał także na inne rodzaje opałów, lecz tymi przepisami Sejm nie zdążył zająć się przed przerwą wakacyjną.

Jak wypełnić wniosek?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.

We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji przez gminę wniosku jest zawarcie w nim informacji o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Wszystkie te urządzenia muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, ale co ważne w składzie musi być co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Pieniądze będą pochodziły z budżetu państwa. Ustawa przewiduje, że maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosić będzie 11,5 mld zł.

źródło: money.pl 

Powiązane artykuły

X