Zbiory malin, truskawek, porzeczek i borówki według GUS

Produkcję owoców jagodowych w 2022 r. oceniono wstępnie na ponad 0,6 mln t, tj. o ok. 5% więcej niż w roku poprzednim.

Zbiory malin zostały oszacowane nieznacznie powyżej 110 tys. t., tj. o ok. 6% więcej od ubiegłorocznych. Wyższy poziom produkcji owoców tego gatunku wynikał przede wszystkim z rosnącej powierzchni nasadzeń malin, natomiast warunki pogodowe w bieżącym roku nie sprzyjały uzyskaniu wysokich plonów. Z uwagi na obecnie relatywnie małe znaczenie uprawy malin powtarzających owocowanie, ostateczny wynik produkcji nie powinien ulec istotnej zmianie.

SOKI

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na ok. 152 tys. t., tj. na poziomie zbliżonym do zbiorów roku poprzedniego. Z powodu silnego opadu owoców wywołanego suszą, zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na niespełna 105 tys. t., tj. o ok. 9% mniej niż w 2021 roku.

Produkcję borówki wysokiej oceniono na prawie 63 tys. t., tj. o 14% więcej niż przed rokiem, lecz ostateczny wynik zależeć będzie od przebiegu zbiorów we wrześniu i październiku.

Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na ok. 184 tys. t., tj. o 18% więcej w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych.

Zbiory agrestu zostały ocenione na poziomie 9 tys. t., tj. o ponad 5% niższym niż w roku ubiegłym.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych została oszacowana na prawie 77 tys. t., tj. na poziomie o 6% niższym w stosunku do 2021 roku. Największy udział ma w tej grupie aronia i jagoda kamczacka. Z uwagi na niskie ceny skupu aronii i w konsekwencji brak opłacalności produkcji tego gatunku, zbiory aronii były znacznie niższe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło danych GUS

Powiązane artykuły

X