Resort rolnictwa podał stawki za ekoschematy!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło propozycję stawek ekoschematów obszarowych, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok.

Ekoschematy są to roczne, płatne praktyki, dostosowane do warunków i potrzeb krajowych, ale poddane ocenie przez Komisję Europejską pod kątem realizacji celów środowiskowych i klimatycznych nowej WPR – ochrony zasobów gleby, wód, klimatu, dobrostanu zwierząt, różnorodności biologicznej w produkcji rolnej. 

Przyjrzymy się proponowanym stawkom opublikowanym w rozporządzeniu:

- 1240,76 zł na hektar obszarów z roślinami miododajnymi.

- 103,56 zł za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi na obszarze zatwierdzonym do płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi.

- 1346,40 zł na hektar integrowanej produkcji roślin.

- 414,29 zł na hektar biologicznej ochrony upraw.

- 291,05 zł na hektar retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych.

Stawki nie różnią się znacząco od tych zaproponowanych wcześniej przez resort rolnictwa

Przypominamy, że pula środków na płatności bezpośrednie za 2023r. wynosi 3 488 417 133 euro. Na ekoschematy państwa członkowskie są zobowiązane przeznaczyć co najmniej 25% puli środków płatności bezpośrednich na każdy rok kalendarzowy w okresie 2023-2027. W uzasadnieniu do rozporządzenia resort rolnictwa zaznaczył, że w planie dla kampanii 2023r. przyjęto łączną powierzchnią 10 515 900 ha na ekoschematy obszarowe, dla której założono orientacyjną pulę środków o łącznej wysokości 602,1 mln euro. Jak dodaje jednak Ministerstwo ze względu na to, iż na tej samej powierzchni mógł być realizowany więcej niż jeden ekoschemat, łączna deklarowana powierzchnia pod ekoschematami obszarowymi obejmuje obszar ponad 11 mln ha, co stanowi blisko 105% w odniesieniu do powierzchni prognozowanej w planie. Dlatego, aby możliwa była realizacja płatności w ramach ekoschematów po proponowanych stawkach należy na ten cel zapewnić dodatkowo ok. 748 mln zł. Ministerstwo dokonało więc przesunięć w puli środków na dopłaty bezpośrednie i płatności dla małych gospodarstw, jak również uzupełni budżet ekoschematów obszarowych środkami z ekoschematu dobrostan zwierząt.

Kiedy pieniądze trafią na konta rolników?

Jak informowała ARiMR decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od 26 lutego br., co pozwoli na realizację przyznanych płatności już na początku marca. Natomiast ze względu na okresy referencyjne kończące się dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt 14 marca br. decyzje dla rolników ubiegających się o płatności dobrostanowe (ok. 94 tys. rolników) będą wydawane w kwietniu br. oraz na bieżąco będą realizowane wypłaty.

Warto zaznaczyć, że rolnicy od dłuższego czasu czekali na poznanie tych stawek, a Wielkopolska Izba Rolnicza, jak i całe środowisko rolnicze wielokrotnie interweniowała o przyspieszenie ogłoszenia stawek za ekoschematy. Aktualna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna, o czym świadczą liczne protesty, które samorząd rolniczy popiera i bierze w nich czynny udział. W wystąpieniach do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesława Siekierskiego wskazywaliśmy, że zbliża się okres wiosenny i potrzebne są środki finansowe na zakup nasion, nawozów oraz innych środków niezbędnych do prowadzenia produkcji rolnej. - informuje WIR.

Komentarze  

-1 #3 Ekonom 2024-02-23 12:38
Cytuję Nie Kali:
Jeżeli są przeciwnikami to nie realizują zaleceń i nie ubiegają się o dopłaty za ekoschematy. To chyba oczywiste.

Czyli ci wszyscy co było na protestach?
Cytować
0 #2 Nie Kali 2024-02-23 11:37
Jeżeli są przeciwnikami to nie realizują zaleceń i nie ubiegają się o dopłaty za ekoschematy. To chyba oczywiste.
Cytować
-14 #1 Minister 2024-02-22 05:54
Rozumiem, że przeciwnicy,,zielonego ładu"nic nie będą brać
Cytować

Powiązane artykuły

X