makoszW dniu 17 lutego br. na 7 zebraniu sprawozdawczym został wybrany Zarząd TRSK w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu - prof. Eberhard Makosz
Z-ca przewodniczącego - Ryszard Woźniak
Z-ca przewodniczącego - Maciej Lipecki
Sekretarz - Piotr Gościło
Skarbnik - Zbigniew Chołyk
Członkowie: Włodzimierz Bereziński
- Jerzy Gwara
- Marek Romanowski
- Józef Sułkowski
- Kazimierz Tomala
- Waldemar Żółcik
- Tomasz Chrzanowski    MS
- Barbara Lipnicka     MS
- Stanisław Mączewski    MS
- Paweł Miszczyk     MS


MS – członkowie „Młodych Sadowników”

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin