jablka-gruszkiOd tego miesiąca Rynek Hurtowy Bronisze, jako pierwszy, wprowadził obowiązek posiadania przez sprzedawców prowadzących handel na placach, identyfikatora z danymi sprzedawcy i informacją o produkcie wprowadzanym do obrotu.
Identyfikator winien umożliwić kupującemu uzyskanie informacji o tym, kto jaki produkt wprowadza do obrotu na terenie Rynku Hurtowego Bronisze.

Na identyfikatorze umieszczone są następujące informacje:
•    Nazwa i adres sprzedawcy
•    Produkt, klasa i kraj pochodzeniaPrzykładowy identyfikator  
 
Wszyscy prowadzący sprzedaż owoców i warzyw zobowiązani są do zamieszczenia w sposób trwały i czytelny w miejscu widocznym dla kupującego informacji zawartych w formularzu identyfikacyjnym.
Formularze identyfikacyjne są do pobrania na stronach internetowych spółki oraz w Biurze Obsługi Klienta. Obowiązek oznakowania dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych prowadzących sprzedaż na Rynku w Broniszach Podstawa prawna:
•    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z  25 sierpnia 2006 roku
•    Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 roku
•    art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku  ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury  w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Źróło: Informacja prasowa, Małgorzata Skoczewska, Rynek Hurtowy Bronisze

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin