jablka-skrzynka1Konsorcjum w składzie: Stowarzyszanie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw "Unia Owocowa", z siedzibą w Grójcu - LIDER oraz Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu - KONSORCJANT, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu przetargowym na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej jabłek pt. „Europejskie jabłka dwukolorowe”, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową. Kampania realizowana będzie na terenie Chin i Egiptu. Termin składania wniosków upływa 5 sierpnia 2013 o godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania na stronie: https://www.uniaowocowa.pl/pl/a/Ogloszenie-przetargu-kampanii-informacyjno-promocyjnej-dotyczacej-jablek-pt-Europejskie-jablka-dwukolorowe

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin