Związek Sadowników Rzeczpospolitej wystosował oficjalny protest do polskich władz, związków branżowych i mediów, w związku z wyjątkowo niskimi cenami malin, porzeczek i wiśni. Ceny skupu tych owoców są znacząco poniżej kosztów produkcji. Za malinę proponowana jest cena 2,80 zł/kg, podczas gdy koszt produkcji wynosi ponad 4 zł/kg. Cena porzeczki czarnej waha się w granicach 0,80-1,00 zł/kg. W liście protestacyjnym poruszono także problem oficjalnych szacunków zbiorów owoców podawanych przez GUS. Dane urzędu rozmijają się z rzeczywistymi zbiorami, co jak podkreśla ZSRP szkodzi branży. Podawane ich w trakcie zbiorów, na zawyżonym poziomie, skutkuje zawirowaniami na rynku i spadkiem cen skupu. Dotkliwe dla sadowników są także trudności z zawarciem umów kontraktacyjnych z zakładami przetwórczymi. Ceny ze skupów podawane są dopiero wieczorem, zatem sadownik wjeżdżający rano na plantację nie wie, po ile uda mu się sprzedać owoce zebrane danego dnia. Ze względu na skalę zachodzących zjawisk oraz brak reakcji władz na wskazywane przez ZSRP nieprawidłowości funkcjonowania rynku, Związek zamierza odwoływać się do niezależnych instytucji unijnych.

Więcej: https://polskiesadownictwo.pl/index.php/72-wiadomosci-flash/783-stanowisko-zsrp-w-sprawie-niskich-cen

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin