Rusza rekrutacja na studia podyplomowe Integrowanej Produkcji Roślin w Skierniewicach. Nauka będzie uwzględniać integrowaną ochronę roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych. Instytut Ogrodnictwa zaprasza tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje, a także uzyskać uprawnienia wykładowców prowadzących szkolenai w zakresie integrowanej ochrony i produkcji roślin. Wykładowcami będą pracownicy naukowi IO w Skierniewicach oraz innych krajowych jednostek naukowych. Program obejmuje 210 godz. zajęć, prowadzonych w systemie weekendowym. Studia podyplomowe kończą się egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej. Koszt nauki (2 semestry) wynosi 3000 zł.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin